Faktaboks

Johan Rohde
Født
1. november 1856, Randers
Død
18. februar 1935, Hellerup
Titel
Maler, formgiver, grafiker
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark
/Det Kgl. Bibliotek.
.
.
.

Biografi

Johan Rohde var et alsidigt talent, hvis indsats inden for maleri og formgivning var af skelsættende betydning, ligesom flere af hans initiativer på det kunstpolitiske område. Han var først og fremmest maler, men fra 1890erne beskæftigede han sig i tiltagende grad med møbeltegning og virkede fra 1906 som formgiver af korpussølv. Som reaktion på en utidssvarende undervisningsform forlod R. i 1882 Kunstakademiet efter knap et års studium, og han tog derefter sammen med ligesindede unge kunstnerkolleger initiativ til oprettelsen af Kunstnernes Studieskole. I 1891 var R. ligeledes initiativtager til stiftelsen af Den frie Udstilling, en konsekvens af Charlottenborgudstillingernes stagnerede kunstsyn.

Til R.s fortjenester hører også hans formidling af van Gogh-billeder til den legendariske udstilling af Gauguin og van Gogh på Den frie Udstilling i 1893. R.s tidlige billeder fra slutningen af 1880erne lå inden for rammerne af tidens dominerende socialrealistiske udtryk med emner som Fattige børn samler kul ved havnen og Søndag på en københavnsk boulevard (1887- 88). Sit gennembrud som kunstner fik R. efter mødet med den europæiske symbolisme under en rejse til Holland, Belgien og Paris i 1892. Det var især kontakten med Maurice Denis og indtrykket af hans kunst, der øvede afgørende indflydelse på R. Gennem Sommeraften i Tönningen og hovedværket Sildig aften ved havnemolen i Hoorn, begge 1893, manifesterede han sig som en af de første symbolistiske malere herhjemme og var således med til at introducere og formidle kendskabet til symbolismen i dansk kunst. En særlig stemnings- og refleksionsbefordrende atmosfære præger disse skumringsbilleder, hvor velafgrænsede flade farvefelter og stiliserede elementer med organisk dekorative linier er påvirket af det japanske træsnit.

Symbolismen dominerer fortrinsvis R.s billeder i 1890erne. Af og til dukker der dog symbolistiske, dekorative virkninger op i hans senere værker, typisk i kanal- eller vandmotiverne fra Christianshavn og Randers med bygningers og himlens arabesk- lignende spejlinger i vandoverfladen. Enkelte værker, bl.a. Sommeraften ved Christianshavns Kanal ved Børnehusbroen (1904) og Havnen ved Randers (1906) viser desuden påvirkning fra de gamle hollænderes tonemaleri, som han havde studeret under sit ophold i 1892. R.s skildringer af landskaber og bymiljøer veksler mellem stemningsbetonede scenerier og mere nøgternt registrerende topografiske gengivelser.

De tidlige landskaber har motiv fra Vestjylland, bybillederne enten fra København, Ribe eller fødebyen Randers og senest Fanø. Det italienske landskab dyrkede R. på sine mange rejser til Italien, specielt fra 1896. Sammen med enkelte romerske prospekter adskiller disse landskaber sig ved en friere malemåde og en mere lysstemt kolorit. Portrætmaleriet udgør en mindre del af R.s samlede produktion, og de portrætterede fremstår med en særlig nærværende pondus og plasticitet. Det gælder enkeltportrætterne af Henrik Pontoppidan (1895) skildret med frodig, symbolistisk blomsterbaggrund, Kr. Zahrtmann, malet i Civita d'Antino (1896) med en korsblomst, og den grublende J.F. Willumsen i sit atelier (1899). Det er indgående personlighedsskildringer, der understreger den portrætteredes åndelige styrke og maskuline kraft. Hertil kommer gruppeportrætterne Maleren Kr. Zahrtmann i sit atelier (1910), omgivet af sine elever Peter Hansen, Johannes Larsen, Frits Syberg og Karl Schou, og Tre malere (1911) med Poul S. Christiansen, der spiller violin for Niels Larsen Stevns og Edvard Weie, hvor selve situationen dokumenterer det kollegiale samvær.

R.s interesse for formgivning kan ses som en konsekvens af det symbolistiske formsprogs dekorative aspekter og samtidens generelle tendens til at overføre æstetiske kunstnormer til håndværket. Hans første forsøg gjaldt egne og venners møbler, senere udførte han møbler på bestilling. Hans stil udmærker sig ved både en klassisk tyngde og en empireagtig lethed kombineret med tidens organisk dekorative linier. Hertil kommer akcentuering af detaljen og ikke mindst respekten for selve træets struktur. R.s begejstring for formgivning førte ham videre til sølv og kom endeligt til fuld udfoldelse, da han i 1906/08 indledte et frugtbart samarbejde med Georg Jensens Sølvsmedie. Bemærkelsesværdig er den gradvise forenkling af form og linie til det punkt, hvor formen forenes med det funktionelle. I flere arbejder foregriber han med sin enkle og prunkløse stil senere tids formgivning. Et karakteristisk eksempel er vinkanden (tegnet 1920), hvis organisk svungne formgivningsstil ses helt frem til 1950erne. R. har tidligere været mest kendt som maler, men er i dag anerkendt som en af pionererne inden for moderne dansk design.

Genealogi

Rohde, Johan Gudmann, 1856-1935, maler, grafiker og formgiver. *1.11.1856 i Randers, ?18.2.1935 i Hell., urne på Ordrup Kgrd. Forældre: Købmand Hermann Peter R. og Ane Marie Schmidt, ~18.10.1903 i Kbh. med cand.mag. Asa Zøylner, *3.6.1874 i Gent., ?20.2.1960, datter af gross., senere forstander for vejning og måling Johannes Henrik Emil Z. og Harriet Clausen.

Uddannelse

Cand. phil.; stud. med.; skibslæge (militærtjeneste); privatelev hos Fr. Rohde og Wenzel Tornøe; Kunstakad. Kbh. 1881-82; Kunstnernes Studiesk. (P.S. Krøyer og L. Tuxen) 1883-87.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links