Faktaboks

J.C. Schlichtkrull
Født
28. februar 1866, Frederiksberg
Død
4. april 1945, Hammer Bakker
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

J.C. Schlichtkrulls værk præges af brydningen mellem Akademiet og De frie Studieskoler og spænder fra atelierfremstillede genrebilleder til hastigt skitserede naturstudier. Produktionen kan opdeles i portrætter og landskabsmalerier. De mange portrætter var ofte officielle bestillinger, som f.eks. skildringen af højskolemanden Poul la Cour, der viser en skabende person i hans miljø. Det jydske landskab blev S. foretrukne motiv, fra slutningen af 1920rne særlig egnen omkring Hammer Bakker, hvor han boede til sin død. Her var han en aktiv del af det kunstnermiljø, der bl.a. bestod af Jens Vige, Jens Lund, Niels Hansen Jacobsen og Niels Larsen Stevns. Tidlige billeder som Aften og En gård i Vendsyssel, solnedgang præges af en ophøjet ro, hvorimod de senere billeder har en anderledes hastig karakter, og enkelte genremotiver gentages.

Genealogi

Schlichtkrull, Johan Christopher, 1866-1945, maler. *28.2.1866 på Fr.berg, ?4.4.1945 i Hammer Bakker, begr. i Hammer. Forældre: Ass. i Finansministeriet, senere amtsforvalter i Roskilde Ole Christian S. og Christiane Dorothea Emilie Liunge. ~1° 29.12.1898 i Sindal med Marie Augusta Glud, *17.4.1876 på Nordfeld, Møn, ?6.8.1915 på Skt. Hans Hospital, datter af forpagter på Nordfeld, senere ejer af Baggesvogn Johan Christian Carl G. og Julie Pouline Emma Cathinka Lillienskiold. Ægteskabet opl.1904. ~2° 8.5.1908 i Nødebo med maleren Marie Kirstine Møller, *13.11.1884 i Lemming, ?16.9.1975, datter af børnehjemsforstander Niels M. og Maren Madsen.

Uddannelse

Præliminæreksamen; Tekn. Sk. (H. Grønvold); Kunstakad. Kbh. (Fr. Vermehren, Carl Bloch) 1885-88; derefter nogle vintre Kunstnernes Studiesk. (P.S. Krøyer).

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links