Faktaboks

Fridolin Johansen
Født
21. august 1868, Frederiksberg
Død
13. juli 1908, Nødebo
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark
.

Biografi

Fridolin Johansen var på alle måder meget tidligt moden. Allerede som 14-årig blev han elev af Vilhelm Kyhn, og han var kun 161/2 år, da han startede blandt det første hold elever på Zahrtmanns Skole. Hans medelever, heriblandt de såkaldte Fynboer, beundrede det unge talent og især hans koloristiske evner. Et eksempel på værkerne fra skoletiden er Portrætstudie, 1885, blandt kammeraterne kaldt "Blå briller" på grund af portrættets dristige kolorit med en klar blå skygge bag brilleglasset. J. arbejdede i portrætter, interiører og landskaber med lyset som koloristisk virkemiddel. Med stor følsomhed lod han lysende blå strejf falde over de varme farver i personer og interiører.

Sommeren 1886 malede han på Dyrehavsbakken, hvor han levede sammen med gøglerne, men især skildrede den landskabelige stemning i enkle motiver med boder og omgivende træer. Det var døgnets og vejrligets skiftende belysninger, der optog ham. Især i den nævnte sommers arbejder spores inspiration fra værker af den norske maler, Erik Werenskiold, som netop foråret 1886 havde udstillet i København. J.s kompositioner præges af brede, åbne forgrundspartier og høj horisont. Hans betydelige maleriske talent kom i disse år til fuld udfoldelse, og hans værk var til stor inspiration for de unge kolleger. Det fremgår også af, at en betydelig del af hans værker ejedes af kammeraterne fra Zahrtmanns Skole. Blandt vennerne fra skolen, der har skrevet erindringer om J., var den senere skuespiller, Albrecht Schmidt, som havde en fin samling af hans værker. J. var et ustadigt gemyt, efter egen formodning fordi han var af kulsvierslægt. Hans voldsomme temperament, kombineret med en barok humor, stod i ejendommelig modsætning til det koloristisk følsomme udtryk i hans værk.

Det hektiske liv med et stadig stigende alkoholforbrug nedbrød tidligt hans helbred. Efter en indlæggelse på Kommunehospitalet kom han på et rekreationsophold på Mors 1893-94. I denne afholdsegn genvandt han fuldt ud sin arbejdsevne og udførte i løbet af dette års tid en række fine landskaber og flere karakterfulde menneskeskildringer, heriblandt portrætter af værtsfamilien, Else og Jens Overgaard. Ved tilbagekomsten til København genoptog han dog straks sin gamle livsform, og hans kunstneriske virksomhed indskrænkedes stadig mere. J.s koloristisk fine værker placerer ham smukt blandt århundredskiftets kunstnere, selv om hans produktion stort set var begrænset til 10-året fra 1885 til 1894-95. De sidste år tilbragte han i Nødebo uden kontakt med sine gamle malervenner.

Genealogi

Johansen, Hans Fridolin, 1868-1908, maler. *21.8.1868 på Fr.berg, ?13.7.1908 i Nødebo, begr. smst. Forældre: Arbejdsmand, senere værtshusholder Peter J. og Dorthea Kirstine Hansen. ~5.2.1902 i Nødebo med Magdalene Christensen, *8.10.1845 i Tollestrup, Vrejlev Sogn, ?30.7.1911 i Nødebo, datter af husmand Christen Mortensen og Johanne Marie Jensdatter.

Uddannelse

Elev af Vilhelm Kyhn 1882-84; Zahrtmanns Sk. 1885- ca.1887.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links