Faktaboks

Valdemar Neiiendam
Født
23. august 1870, København
Død
25. juli 1956, København
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Valdemar Neiiendam malede enkelte portrætter, landskaber og religiøse billeder, men historiemaleriet var hans foretrukne genre. Han interesserede sig tidligt for teatret og for Guldalderens digtning og kendte til samtidens yngre digtere. Men det var Kr. Zahrtmann, som han havde nær kontakt med, der tilskyndede ham til at arbejde med historiske billeder. N. indsatte historiske, autentiske personer i opdigtede hændelser, og blandt hans foretrukne skikkelser var litterater, kunstnere eller tidens skuespillere. N. benyttede en anekdotisk fortællestil, hvori han støttede sig til Zahrtmann uden dog at nærme sig dennes koloristiske særpræg. I interiører brugte han hovedsagelig mørke farver og fremhævede handlingen med en enkel, stærk lyskilde. Kompositionerne er illustratoriske med figurerne placeret i to grupper, der hver for sig kræver betragterens opmærksomhed gennem den psykologiske spænding, der opstår mellem de agerendes aktive og passive roller. Mens menneskefigurerne i nogle af N.s historiemalerier kan virke stereotype og idealiserede, præger en mere levende pensel og sans for det karakterskildrende hans portrætter. N. videreførte i sine tidlige malerier traditionen i dansk historiemaleri, som den ses hos Wilh. Marstrand, Christen Dalsgaard o.a. Men i 1930rnes billeder benyttede han en mere forenklet figurfremstilling, hvor motivets psykologiske indhold snarere skildres i beherskede bevægelser end i minespillet en figurstil, der har ligheder med Niels Larsen Stevns freskoarbejder fra samme periode. N. lod sig ikke anfægte af modernismens indtog i Danmark, og som det fremgår af Søren Kierkegaard på vandring i Gilleleje, udstillet 1956, holdt han fast ved det historiske maleri trods samtidens dalende interesse for litterære billeder.

Genealogi

Neiiendam, Valdemar Carl, 1870-1956, maler. *23.8.1870 i Kbh., ?25.7.1956 smst., urne på Helsingør Kgrd. Forældre: Slagterm. Nicolaj Anton Adolph N. og Dorthea Marie Andersen. Ugift.

Uddannelse

I malerlære i Zürich; dimitt. fra Tekn. Sk., Kbh.; Kunstakad. Kbh. 1891-1895; Zahrtmanns Sk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links