Faktaboks

Chr. Mølsted
Født
15. oktober 1862, Dragør
Død
10. maj 1930, Dragør
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark
.

Biografi

Chr. Mølsted virkede ikke udelukkende, men hovedsagelig som marinemaler, og sin første inspiration og undervisning fik han hos Dragørs selvlærte skibstegnere, skibstømmermanden Peder N. Foss og lods Henrik Strømberg. Som tegner og maler fandt M. først og fremmest sine motiver i og omkring hjembyen Dragørs gamle huse, ved byens havn og ikke mindst i skibstrafikken i sejlløbet mellem Dragør og Drogden. Oprettelsen af det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg betød for M. en kunstnerisk vækkelse. Han lagde sig efter det historiske flådemaleri og sluttede sig til Foreningen for national Kunst. M.s hovedværk fra 1897-98 Om bord på Niels Juel under slaget ved Helgoland 9.5.1864 med undertitlen Schwartzenberg brænder er skabt til Frederiksborgmuseets samling af dramatiske scener fra Danmarkshistorien.

M.s figurrige marinehistoriske kompositioner grupperer sig om de mest populære episoder og deres helte som Tordenskjold og Willemoes. De bygger på grundige studier, og marinens modellerer Otto Dørge blev vejleder med hensyn til de historiske skibstypers rigning. Også aktuelle tragedier til søs blev skildret af M. Til hans samtidshistoriske skildringer må regnes en række bestillingsarbejder for DFDS og ØK. Et nu tabt maleri af ØKs skoleskib, femmastet bark København, bygget 1921, der forsvandt sporløst i 1928, var forlæg for det danske julemærke i 1922. Karakteristisk for M.s arbejdsmetode var hans stort dimensionerede skitser i kul og lige så store gennemarbejdede tegninger i pastel på papir udført før eller efter, at de samme motiver blev gengivet i oftest mindre oliebilleder på lærred. I sine historiske og samtidshistoriske optrin forenede M. sit virtuose tegnetalent med en national begejstring. Dette sammen med hans naturalistiske malemåde og hans indsats for Foreningen for national Kunst bragte ham dog i et modsætningsforhold til Charlottenborg, og først i 1925 fik M. ret til at udstille uden censur.

Genealogi

Mølsted, Christian Ferdinand Andreas, 1862-1930, maler. *15.10.1862 i Dragør, †10.5.1930 smst., begr. smst. Forældre: Skibstømrer, fisker Andreas Adolf Nikolaj M. og Ane Hans-Nielsdatter. ~20.10.1891 i Mårup med Ingine Dorothea (Thea) Svendsen, *28.2.1862 i Lønstrup, †28.10.1948 i Dragør, datter af gårdejer Johan Frederik S. og Ane Kirstine Christensen.

Uddannelse

Dimitt. fra Tekn. Sk. 1879; Kunstakad. Kbh. sept. 1880 (G. Vermehren, J. Roed, Jul. Exner, Niels Simonsen, Carl Bloch), afg. jan. 1885.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links