Faktaboks

Svend Hammershøi
Født
10. august 1873, Frederiksberg
Død
27. februar 1948, Frederiksberg
Titel
Keramiker, maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark
.

Biografi

Svend Hammershøi var som maler stærkt påvirket af sin ni år ældre bror, Vilhelm, men også hæmmet af sin beundring for dennes værk. Selv om H. allerede i skoletiden var begyndt at arbejde med keramik, fik han dog sin egentlige uddannelse som maler. Kristian Zahrtmanns undervisning fik især betydning for H.s udvikling gennem hans opmuntrende forståelse, som styrkede H.s svigtende selvtillid. H.s udvalgte motiver var bestandigt og allerede fra de tidlige år store, gamle træer, enten med nøgne grene eller med tunge, saftiggrønne løvmasser. Både i hans landskaber og i skildringer af landets gamle monumenter dominerer nøgne træer set mod en gylden, let diset himmel. Under opholdene i England, især i Oxford, Winchester og Wells, udviklede han et stemningsfyldt arkitekturmaleri. Såvel disse skildringer, som motiverne med danske slotte præges af en varm kolorit af gråbrune, gyldne toner. Som kunsthåndværker opnåede H. særligt markante resultater som keramiker, og han var tilknyttet tidens førende nyskabende keramiske virksomheder. Det var gennem den nære ven fra Zahrtmanns skole, Aage Bertelsen, at H. kom i forbindelse med Herman A. Kählers værksted i Næstved, hvor han udførte en række enkle, klassicistiske arbejder i rødler, der enten står uglaseret eller i en monokrom mat, hvidlig glasur. Hans keramiske værker prægedes oftest af en organisk ornamentik, inspireret af læreren og vennen Thorvald Bindesbøll, men i modsætning til Bindesbølls temperamentsfulde udtryk, stræbte H. efter en roligere, harmonisk linievirkning. En periode drejede han krukker med præcise profileringer.

Genealogi

Hammershøi, Svend, 1873-1948, maler og keramiker. *10.8.1873 på Fr.berg, ?27.2.1948 smst. (urne på Solbjerg Kgrd.). Forældre: Gross. Chr. Peter H. og Frederikke Amalie Rentzmann. Ugift.

Uddannelse

Tekn. Sk. (Holger Grønvold) 1889; Kunstakad. Kbh. febr. 1890-jan.1892; Zahrtmanns Sk. febr. 1892-forår 1896, samt nov. 1897; endv. undervist af Vilh. Bissen, Th. Bindesbøll og broderen, Vilh. H.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links