Faktaboks

Vilhelm Bissen
Født
5. august 1836, København
Død
20. april 1913, København
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark, Italien
Portræt af Vilhelm Bissen
Af /Det Kgl. Bibliotek, Portrætsamlingen.

Biografi

Vilhelm Bissen var opdraget i traditionen fra Thorvaldsen. Det var derfor naturligt, at han førte faderens værksted videre og fuldendte en række af dennes bestillinger, til dels på grundlag af eksisterende originalmodeller. Også i sin lærervirksomhed videreførte han Thorvaldsen-traditionen. Omkring 1880 skete der under indflydelse af den franske naturalisme et nybrud i Bissens kunst. Han indførte som den første i Danmark den direkte naturalistiske iagttagelse i sit formsprog og kom derved til at præge en hel generation af unge billedhuggere. Betydeligst blandt de naturalistiske værker er en serie stående kvindeskikkelser Dana?de, Jægerinde, Pottemalerske, Atalanta, samt en række kendte personligheder i samtidig dragt C.C. Hall, Grundtvig, Caroline Amalie. Roen og harmonien i disse arbejder vidner dog om en grundfæstet klassicistisk holdning bag de ydre moderne kendetegn.

Genealogi

Bissen, Christian Gottlieb Vilhelm, 1836-1913, billedhugger. *5.8.1836 i Kbh., ?20.4.1913 smst., (urne på Bispebjerg Kgrd.) Forældre: Billedh. Hermann Wilhelm B. og Emilie Hedevig Møller. ~1° 12.9.1861 i Lyngby med Johanne (Hanne) Vilhelmine Michelsen, *13.2.1836 i Nakskov, ?29.7.1862 i Rom, datter af kateket, senere sognepræst og provst Marcus Christian Vilhelm M. og Frederikke Vilhelmine Faber. ~2° 16.10.1867 i Kbh. med Anna Vilhelmine Bruun, *24.3.1830 smst., ?30.12.1905 smst., datter af premierløjtnant, senere kommandørkaptajn Palle Christian B. og Elisabeth Crone.

Uddannelse

Modtog sin første og grundlæggende udd. i faderens værksted fra han var 16-17 år; opt. på Kunstakad. Kbh., 1. frihåndskl. febr. 1853; lille sølvmed. 1856 for en modelfigur.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links