Faktaboks

Lauritz Prior
Født
8. juni 1840, Stege
Død
5. april 1879, København
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Lauritz Prior var som elev af H.W. Bissen en af de mange danske billedhuggere i 2. halvdel af 1800-tallet, som Thorvaldsens ånd stadig havde magt over. Under opholdet i Rom delte P. atelier med billedhuggerne W. Runeberg fra Finland og Frithjof Kjellberg fra Sverige. Sammen med en hel generation, bestående af bl.a. C.G. Freund, Hertzog, C.C. Peters, O. Evens og Th. Stein, fastholdt han til en vis grad det klassicistiske formsprog, men forholdt sig dog friere til forbilledet og arbejdede mere naturalistisk. Idealismen afløstes af hangen til den anekdotiske historie, fortalt med indtagende charme og ynde, men uden nogen storhed i udtrykket. Af de nævnte var P. måske den mest moderne og kan derved snarest sammenlignes med J.A. Jerichau i fornyelsen af dansk billedhuggerkunst i denne periode.

Ud over selvstændige skulpturer udførte han flere glimrende arbejder inden for arkitekturdekoration. Hos Harald Foss holdtes i det såkaldte Huleakademi i efteråret 1871 "Kostumeakademi", hvor man først tegnede efter nøgen model, derefter i samme stilling modellen i påklædt stand. P. deltog i disse øvelser. Under sin medvirken i konkurrencen om et H.C. Andersen-monument i 1876 blev han udtaget som en af de 4 kunstnere, der skulle udføre en model i halv naturlig størrelse. Han fik dog ikke opgaven at udføre selve monumentet. P.s fader opførte 1866 i Bredgade en bygning, hvis facader billedhuggeren selv dekorerede, og hvor der indrettedes kunstneratelierer. Det var her, bl.a. P.S. Krøyer senere fik atelier, og Kunstnernes frie Studieskoler havde til huse.

Genealogi

Prior, Lauritz Terpager Malling, 1840-1879, billedhugger. *8.6.1840 i Stege, ?5.4.1879 i Kbh., begr. i Gent. Forældre: Skibsreder Hans Peter P. og Anna Regine Elisabeth Nicoline Schmidt. ~12.4.1870 i Thisted med Magdalene Bendixsen, *9.3.1852 i Thisted, ?21.4.1916 i Hell., datter af købmand, tobaksfabrikant, vicekonsul Frederik Carl B. og Amalie Pontoppidan.

Uddannelse

Grüners Handelsakad., eksamen 1857; beg. at modellere under indflydelse af Olaf Glosimodt; kom ind på H.W. Bissens atelier maj 1857; tegn. samtidig hos G.F. Hetsch; opt. på Kunstakad. Kbh. okt. 1857, lille sølvmed. dec. 1859, st. sølvmed. dec. 1860, forlod derefter Kunstakad.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links