Faktaboks

Charles Godtfredsen
Født
23. marts 1866, København
Død
10. februar 1941, Måløv
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Charles Godtfredsen holdt sig, med undtagelse af enkelte tidlige figurfremstillinger som debutarbejdet, Interiør hos en landsbyskomager, til billeder af det danske landskab. Han begrænsede sig inden for denne genre i sit motivvalg til egnen omkring og landsbymiljøet i Måløv, hustruens fødested, og fra 1904 tillige landskaber på Mols, hvor han fra 1917 til sin død havde fast bopæl fra maj til oktober. Arbejderne fra Måløv blev således oftest malet i efterårs-, vinter- og forårsmånederne, hvad titlerne viser, og billedernes mest karakteristiske motiver er landsbygaden, gårdene, kirken, haverne og de omliggende marker. Motivvalg og stil i disse billeder bringer L.A. Ring i erindring, men både i Måløv-billederne og i de åbne landskaber fra Mols mærkes påvirkningen af Vilhelm Kyhn. Gennem hans vejledning fik G. indblik i den danske landskabstradition, præget af P.C. Skovgaard. Karakteristisk for G. var hans musikalske sind, afspejlet i billedernes landskabslinier og farverytmer. Fornyelsen i G.s kunst kom fra undervisningen på Zahrtmanns skole, hvor han i lighed med studiekammeraterne, bl.a. Johannes Larsen, lod sig inspirere af det i Zahrtmanns undervisning, han havde brug for; han undgik Zahrtmanns zinnoberrøde, men lod ofte okker og brun dominere farveholdningen. De lange sommerperioder på Mols gav G. et nært kendskab til omgivelserne, hvor han fandt sine motiver på egnens mere uberørte steder. Dette personlige forhold til landskabet kommer i Mols-billederne frem som en forkærlighed for det åbne landskabs store vidder med bakker, kløfter og stier, enten renset for staffage eller påført et enkelt hus, lidt krat eller blomster set nærved og sat i motivets forgrund. Det helhedssøgende, enkelheden og harmonien i 1930rnes Mols-billeder kan ses i sammenhæng med den opfattelse, hans samtid havde af ham: En stilfærdig person, der foretrak isolation når han arbejdede, en slider, der holdt sin linie. Med Måløv- og Molslandskabernes harmoniske komposition og rige, lysende farver var G. en af de malere, der efter Poul S. Christiansen fastholdt og videreførte traditionen i dansk landskabsmaleri og samtidig var med til at indvarsle overgangen til det moderne, danske landskabsmaleri. For indtægten ved salget af G.s efterladte billeder oprettedes 1942 ifølge testamentarisk bestemmelse et legat for landskabsmalere.

Genealogi

Godtfredsen, Victor Charles, 1866-1941, maler. *23.3.1866 i Kbh., ?10.2.1941 i Måløv, begr. i Kbh. (Bispebjerg). Forældre: Høker, senere brændevinsbrænder og marketender Anders G. og Kirstine Jensen. ~24.6.1904 i Måløv med Karen Sofie Larsen, *10.3.1874 i Måløv, ?2.10.1921 i Kbh., datter af gårdejer, sognefoged Jørgen L. og Ane Andersen.

Uddannelse

Elev af Vilh. Kyhn 1883-86; Zahrtmanns Sk. 1887- 88.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links