Faktaboks

Vilhelm Kyhn
Født
31. marts 1819, København
Død
11. maj 1903, Frederiksberg
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark
.

Biografi

Vilhelm Kyhns lange liv, hans store produktion af overvejende landskaber og dens svingende kvalitet har bevirket, at kunsthistorien har haft problemer med at placere hans værk. Det har ikke gjort det lettere, at K., indtil sin sene debut i 1843, stort set ikke omtales i samtidige kilder, og at han først i løbet af 1870erne blev synlig som lærer og kulturdebattør, på et tidspunkt hvor det nationalromantiske kunstsyn, han repræsenterede, var ved at forsvinde. K.s værker og holdninger er som regel blevet opfattet som typiske udtryk for det kunstneriske og politiske vakuum, som opstod efter Treårskrigen 1849-51 og Danmarks første frie forfatning, en periode som kunstnerisk strakte sig helt indtil midten af 1870erne.

K.s relativt få tidlige værker har derfor indtil ca. 1978 stået ukommenterede. Måske var K. den kunstner i generationen omkring J.Th. Lundbye og P.C. Skovgaard, som tydeligst og mest smerteligt fremviste det kunstneriske dilemma, som hele generationen var opvokset med. Det er muligt at læse K.s skiftende forsøg inden 1850 på at forene en præcis naturalisme med en stemningsromantik som bevidste forsøg på at løse et erkendt problem. Dette bestod dels i at overføre studiens som oftest vellykkede naturgengivelse til stort lærred, dels i processen at frigøre det store billedes stemningselement fra studiens naturalisme.

I 1840rne var K.s landskabsopfattelse og teknik præget dels af Eckersbergs klassicisme, dels af en ny landskabskomposition. Derefter skabte K., bl.a. under påvirkning af N.L. Høyen, sin egen udgave af nationalromantikken, storslåede danske landskaber med modlys og historiske staffagefigurer, hvis ideologiske baggrund synes at have været skandinavismen. Efter studierejsen 1850-51 blev K. en af hovedkræfterne bag stiftelsen af Den danske Radeerforening i 1853. Som resten af de nationale eller "blonde" kunstnere blev han holdt uden for Kunstakademiet og kunne ikke sælge sine billeder til Kunstforeningen. Det virker, som om disse år lagde grunden til den til tider uforsonlige tone, han senere skulle anlægge over for de yngre kunstnerdissidenter. I 1871-79 blev K.s haveatelier på Farimagsvej samlingspunkt for en gruppe yngre kunstnere, kendt under navnet Huleakademiet, en faglig, men uformel forsamling. Huleakademiet opsamlede den ulmende utilfredshed blandt akademieleverne og foregreb dannelsen i 1882 af Kunstnernes Studieskoler.

I samme periode uddannede K. en lang række af tidens kvindelige kunstnere, bl.a. Anna Ancher. Under indtryk af en række unge kunstneres studierejser til Paris udsendte K. i 1876 en pjece, som i det store og hele var et forsvar for den nationale kunst og Eckersbergskolen og et angreb på en ny international, særlig fransk påvirkning af dansk kunst. K.s pjece var bl.a. en reaktion på det opbrud i 1875, hvor en række kunstnere rejste til Paris. Parallelt med sine offentlige angreb på fransk kunst, naturalismen og siden symbolismen lod K. sig inspirere af de nye strømninger.

Til hans død finder man arbejder, som griber tilbage til stemningsromantikken fra hans tidligste år i 1840rne, rene friluftsarbejder og i løbet af 1890erne stiliserede, symbolistiske stemningslandskaber. Fra 1873 var K. begyndt at arbejde hver sommer ved Himmelbjerget, og det er sandsynligt, at han, under indtryk af opholdene her, eksperimenterede med friluftsmaleriet. I 1880erne, en af K.s bedste perioder, skiftede han frit mellem rene atelierarbejder og store friluftsmalerier. I enkelte værker virker det ligefrem, som om tonemaleriet er udskiftet med en moderat impressionistisk palet. I andre rammer han den fuldtonede romantiske stemning, som han havde søgt hele livet.

Genealogi

Kyhn, Peter Vilhelm Carl, 1819-1903, maler. *31.3.1819 i Kbh., ?11.5.1903 på Fr.berg, begr. smst. Forældre: Opsigtsbetjent ved Den kgl. Grønlandske Handel Carl Gotlieb K. og Sara Marie Henriksen. ~11.9.1853 i Kbh. med Pauline Petrine Leisner, *9.4.1821 smst., ?27.7.1894 på Fr.berg, datter af fuldmægtig Peter L. og Pauline Sophie Rummelhoff.

Uddannelse

Først en tid i handelslære; i lære hos kobberstikker og ark. Georg Hoffmann; Kunstakad. Kbh. maj 1836, gipssk. 1840, modelsk. 1841, lille sølvmed. 1843.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links