Faktaboks

Siegfred Neuhaus
Født
8. marts 1879, Vejle
Død
23. marts 1955, Sorø
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Siegfred Neuhaus rejste i 1898 sammen med digteren Harald Kidde til København for at blive optaget på Kunstakademiet, hvor han blev ven med Harald Giersing og Sigurd Swane. Efter nogle semestre meldte alle tre sig ind på Kr. Zahrtmanns skole, hvor N. gik om vinteren, mens han om sommeren arbejdede på herregården Broholm. Sammen med Giersing og Swane studerede han i februar-juli 1907 impressionisterne i Paris. Den danske natur blev hans store inspirationskilde, og han søgte sine motiver overalt i landet. I sommeren 1914 malede han sammen med Giersing ved Mogenstrup Kro nær Næstved og i 1915 med både Giersing og Swane i Sorø. Af særlig betydning var dog landskabet ved Røsnæs og i det sydlige Odsherred.

Han malede både det intime, lukkede landskab og det vidtåbne med den store himmel. Naturen er skildret med følsomhed og gengivet med en frodig blidhed, som i sin grundtone er beslægtet med guldaldertidens landskaber, også i den tætte struktur og omhyggelige gennemarbejdning. I lysgengivelsen viser han dog sin impressionistiske naturopfattelse. Farverne er harmonisk afstemte og dæmpes gerne med gråtoner. Omkring 1908 ses en større friskhed og en stærkere kolorit, som kan skyldes indflydelse fra Swane. Den samme koloristiske frihed findes i de senere værker, som blev til efter rejser til Italien og Frankrig. Som portrætmaler benyttede N. sig af en enkel billedopbygning og en klar og fast formgengivelse. Hans menneskeskildringer er alvorlige, hvilket giver værkerne et præg af indadvendthed og oprigtighed. N. medvirkede ved oprettelsen af Sorø Kunstmuseum, som åbnede i 1943.

Genealogi

Neuhaus, Jens Siegfred, 1879-1955, maler. *8.3.1879 i Vejle, ?23.3.1955 i Sorø, begr. smst. Forældre: Rebslagerm. Søren Peter N. og Eriksine Marie Margrethe Erichsen. ~4.9.1908 i Værslev ved Kalundborg med Christine Louise Bechmann, *25.3.1881 i Vindeby, ?19.7.1970 i Vordingborg, datter af sognepræst Doron Julius Axel B. og Marie Louise Matthiassen.

Uddannelse

Præliminæreksamen 1894; nogle år kontorist på Nørvang- Tørrild herreders kontor; forb. til Kunstakad. Kbh. (S. Clod Svensson) 1899; Kunstakad. Kbh. (Frants Henningsen, Aug. Jerndorff) febr. 1900-maj 1904; Zahrtmanns sk. vintrene 1906-07, 1907-08; Stat. Tegnelærerkursus.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links