Faktaboks

Ejnar Mindedal Rasmussen
Født
19. juni 1892, Ollerup
Død
23. december 1975, Ollerup
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Ejnar Mindedal Rasmussens virke som selvstændig arkitekt begyndte med opførelsen af Gymnastikhøjskolen i Ollerup, som han fik i opdrag af forstander Niels Bukh. Skolen opførtes som et 3-fløjet anlæg i 2 etager med udnyttet tagetage og kælder og med alle lokaler under samme tag. Gymnastiksalen var i dobbelt højde med gulv i kælderniveau og balkon i stueniveau, stueetagen rummede klasselokaler og forstanderbolig, mens elevværelserne lå på 1. sal og i tagetagen. Der var tale om traditionel byggeteknik med murværk og træbjælkelag, men til svømmehallen fra 1925 benyttedes jernbeton både til bassinet og det hvælvede tag med ovenlys. Søjler rundt langs bassinkanten var støbt i hvid amerikansk cement, slebet og behandlet med paraffin. M. var positivt indstillet over for moderne byggeteknik og anbefalede af tekniske og økonomiske grunde f.eks. også cementtagsten. Jernbetonarbejdet til svømmehallen udførtes at eleverne under ledelse af en fagkyndig formand. Det fysiske arbejde passede til skolens ideologi og holdgymnastikkens disciplin. Den nyklassicistiske svømmehal, der var den første svømmehal i Danmark, opført udelukkende til undervisningsbrug, beundredes i samtiden.

Det vellykkede arbejde førte til flere skolebyggerier og til andre bygninger, bl.a. en nyklassicistisk kirke i Lem. I 1932 opførtes Ollerup Håndværkerskole, og M., der var meget engageret i håndværkeruddannelsen og bl.a. i over 50 år udgav Lommebog for Bygningshåndværkere, blev dens første forstander. Skolen blev et trefløjet anlæg, af størrelse svarende til gymnastikhøjskolen, og var med til at fastslå Ollerups status som skoleby. Til trebindsværket Det danske Landhaandværk, 1935, skrev M. et langt afsnit om håndværkets udvikling fra oldtid til nutid, med hovedvægten på udformningen af bygningerne i landsbyerne og på landet. M. havde selv bidraget med typetegninger til husmandshuse i Svendborg Amt. Han var en af de arkitekter, Statens Jordlovsudvalg antog til udarbejdelse af sådanne efter vedtagelsen af Statshusmandsloven i 1919. M.s husmandshuse er vinkelhuse med bolig i den ene fløj og stald og lade i den anden, større fløj. Det er enkle huse i murværk og med halvvalmede tage. På landet afgjorde anvendelsen og tilpasningen til omgivelserne bygningens nøgterne formsprog.

Genealogi

Mindedal Rasmussen, Ejnar, 1892-1975, arkitekt. *19.6.1892 i Ollerup, †23.12.1975 smst., begr. på Ollerup Kgrd. Navneskift fra Mindedal Rasmussen til Mindedal 1960. Forældre: Forstander for Ollerup Håndv.sk., ark. Daniel R. og Thyra Sørensen. ~1.10.1922 i Bandholm med Margrethe Hansen, *1.12.1898 smst., †8.7.1978 i Svendborg, datter af førstelærer Georg Christian H. og Christine Lund.

Uddannelse

I snedkerlære maj 1907-aug. 1908; Vallekilde Håndv.sk. (Ivar Bentsen); Ollerup Håndv.sk.; elev af billedh. R. Mogensen, Svendborg; bestået adg.prøve til Kunstakad. Kbh. sept. 1918, afg. jan. 1923. Ansættelser: L. Hygom 1915- 16; Poul Holsøe 1917-22.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links