Faktaboks

Bent Helweg-Møller
Født
8. juni 1883, Odense
Død
9. februar 1956, København
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Bent Helweg-Møller viste sig, med sin sans for dekoration og sin vedholdende stædighed i udviklingen af en selvstændig, ikke-stilefterlignende arkitektur, som en tro discipel af Anton Rosen og var livet ud præget af tiden på hans tegnestue. Hans tidligste arbejder, som restaureringen og ombygningen af Brocks Gård, Heerings Gård og Amagertorv 29, er fornemme eksempler på hans personlige evner, hvor fine detaljer og gode rumlige forhold supplerer de gamle bygninger. I slutningen af 1920rne begyndte H.-M. at anvende jernbeton i en række erhvervsbyggerier, og dette materiale skulle i særlig grad vise sig befordrende for hans frodige fantasi og evne til at skabe markante, særegne detaljer. Bedst kom dette til udtryk i Berlingske Tidendes nu ombyggede hus i Pilestræde og A.C. Bangs pelshus samt Svaneapoteket på Strøget, der alle kombinerer konstruktivt enkle, kraftfulde løsninger med en forfinet kunstnerisk nerve. Mere stilfærdig i det ydre udtryk er den nu fredede Nationalbank i Ålborg, der har en stram og symmetrisk opbygget facade, men er såre ekstravagant både i udsmykning og materialer. I det hele taget var det H.- M.s erklærede mål at nå frem til "en afklaret Jernbetontradition, der er ligesaa kunstnerisk værdifuld og ligesaa karakteristisk for vort Land som vor Murstenstradition". Det udtryksfulde og fortællende, med arkitektens tydelige signatur, præger også H.-M.s sene værker, som Mosegårdsskolen og Lasticfabrikken. Han var derfor ikke i overensstemmelse med 1950ernes asketiske, funktionelle tradition, og hans eksklusive holdning til faget har placeret ham i samme bås inden for dansk arkitektur som læremesteren Anton Rosen: Nyskabende, åben og til tider virtuost fantasifuld, men som fænomen isoleret.

Genealogi

Helweg-Møller, Bent, 1883-1956, arkitekt. *8.6.1883 i Odense, ?9.2.1956 i Kbh. Navneskift fra Møller 27.4.1909. Forældre: Kasserer, senere sparekassedir. Hans Jacob M. og Anna Sophie Helweg. ~1° 30.4.1909 i Odense med Elisabeth Petrea Rannow (navneskift fra Rasmussen 25.3.1902), *12.8.1880 i Hunderup ved Odense, datter af sagfører Rasmus R. og Emma Elisabeth Hansine Jørgensen. Ægteskabet opl. 1931. ~2° 6.11.1931 i Roskilde med Birthe Frisch Lemche, *21.12.1898 i Lyngby, ?25.11.1984 i Kbh., datter af kredslæge Johan Heinrich L. og forfatteren Ellen Gyrithe Frisch (Gyrithe Lemche).

Uddannelse

Præliminæreks.; afg. fra Tekn. Sk., Odense 1903; murersv. s.å.; Kunstakad. Kbh., opt. i alm. forb.kl. nov. 1904; elev 6 sem. indtil 1908. Ansættelser: Tegnede hos forsk. ark., bl.a. Anton Rosen 1906- 10.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links