Faktaboks

Ole Falkentorp
Født
18. februar 1886, København
Død
21. august 1948, Tranebjerg
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Ole Falkentorp var søn af en arkitekturprofessor og voksede op i et hjem, hvor de historiske stilarter blev dyrket intenst. Dette var muligvis en medvirkende årsag til, at han fra sin pure ungdom var imod autoriteter og akademisme. Han foretrak en praktisk håndværkeruddannelse og satte aldrig sine ben på Akademiet. Derimod var han et aktivt medlem af Den fri Architektforening fra starten i 1911 og ytrede sig både i fag-og dagspresse om aktuelle, faglige emner. Han var i en periode ansat på en af tidens bedste lærepladser, Statsbanernes tegnestue hos overarkitekt Wenck. Her mødte han bl.a. Carl Petersen og Povl Baumann, som han senere samarbejdede med. F.s tidlige bygninger og projekter afspejler tidens nyklassicistiske og rationelle arkitektursyn, men med et værk som Ved Vesterport byggede han et af de første modernistiske huse i landet og brød næsten helt med dansk byggetradition. Det er et stålskelethus, beklædt med kobber, og beslægtet med den langt senere curtain-wall arkitektur. F.s andet store værk, Hotel Astoria er et langt, smalt hus, støbt i beton, med glasarealer i tynde stålrammer mod banegårdspladsen, et halvcirkulært trappetårn på den ene gavl og med en funktionel og gennemtænkt indretning. Huset er et fint eksempel på den tidlige funktionalisme i Nordeuropa.

Genealogi

Falkentorp, Johannes Oluf Ole, 1886-1948, arkitekt. *18.2.1886 i Kbh., ?21.8.1948 i Tranebjerg, Samsø, begr. på Langør Kgrd. smst. Navneskift fra Jensen 1899. Forældre: Ark., senere professor, kgl. bygn.insp., etatsråd Albert Christian J. og Caroline Sophie Nebelong. ~1 med senere prokurist Hella Cecilia Mørch, *16.9.1898 i Kbh., ?9.8.1952 smst., datter af maskinm. Aksel M. og Hedvig Winther. Ægteskabet opl. ~2° 10.2.1928 på Fr.berg med Inger Johanne Frede Elisabeth Gregersen, *17.2.1904 i Kbh., ?9.4.1952 smst., datter af civiling., senere dir. Gunnar G. og mag.art. Johanne Salomon.

Uddannelse

Tekn. Sk., Kbh. i 3 år; murersv. 1905.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links