Faktaboks

Povl Baumann
Født
9. november 1878, København
Død
3. juli 1963, Tibirke
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Povl Baumann var blandt de første, der anfægtede de arkitektoniske dogmer, der prægede arkitektskolens undervisning ved århundredskiftet, da arkitekturen var under omvurdering. B. var en tænksom og kultiveret stifinder med et lidenskabeligt forhold til bygningskunsten og brød derfor uden tøven med de gældende normer for stilistisk rutine. Han var ubøjelig, når han forfægtede, hvad han opfattede som arkitektonisk retfærd. Da han og Egil Fischer, trods stærke fortalere, uden held søgte optagelse i Akademisk Architektforening, dannede han i 1909 sammen med Thorkild Henningsen og Jesper Tvede Den fri Architektforening, som hurtigt blev udvidet med en lille kreds af ligesindede. Den skaffede sig respekt gennem et par udstillinger af medlemmernes arbejder og fik adkomst til at udpege dommere i arkitektkonkurrencer jævnsides med Akademisk Architektforening. B. var dens formand og talerør, indtil den i 1919 indgik i moderforeningen.

B. var en vågen polemiker med fagpolitisk nidkærhed, men i dybere forstand var han ikke revolutionær, og i formen var han uden personlig brod. Han knyttede gerne kompagniskaber, men selv i kredsen af venner var forholdet uden varme. Den forløste han til gengæld i sine huse, som altid havde en arkitektonisk idé, som var indpasset i en bymæssig eller havekunstnerisk sammenhæng og som, i Ivar Bentsens ånd, virkeliggjorde det typiske i løsningen. Det var måske netop disse kvaliteter, der bragte ham i harmoni med sine bygherrer og hvad der nok var vigtigst med behovet hos datidens lejere. De trivedes i boligerne på grund af gode proportioner, velovervejet pyntelighed og omhu i farvevalg. Det kendetegnede B., at han var dybt fortrolig med arkitektoniske traditioner men aldrig blev slave af dem. Han dyrkede, forfinede og tilpassede sig teglstenens krav og tidens teknik, men fortolkede med frisind. Derfor har man aldrig haft held til for alvor at knytte ham til tidsbestemte forbilleder eller forbinde hans arbejder med utvetydig stilistisk rutine. Essensen af hans livsindsats var arkitektonisk kvalitet og faglig moral.

Genealogi

Baumann, Povl (døbt Poul) Erik Raimund, 1878-1963, arkitekt. *9.11.1878 i Kbh., ?3.7.1963 i Tibirke (urne i fællesgrav på Bispebjerg Kgrd., Kbh.). Forældre: Translatør Heinrich Johann Raimund B. og Julie Augusta Riise. ~20.11.1913 i Kbh. med Elisabeth Christine Roerup, *18.9.1888 smst., ?15.5.1971 i Hillerød, datter af organist, pianostemmer Niels Otto R. og Anna Christine Elisabeth Jensen.

Uddannelse

Stud. (Lyceum) 1897; cand. phil. 1898; bygn.ing. Pol. Læreanst. i tre sem. 1897-98; Tekn. Sk., Kbh. 1899-1901; murerlære 1899-1900; Kunstakad. Kbh. 1900-02, men utilfreds med undervisningen meldte han sig som elev hos P.V. Jensen Klint, og tegnede samt. hos Gotfr. Tvede, Martin Borch og Magdahl Nielsen; ruinopmål. i Lindos, Rhodos for Carlsbergfondets udgravningseksped. 1903- 05; arbejdede hos P.V. Jensen Klint, derefter meget selvstændigt hos Axel Preisler, Ulrik Plesner og hos prof. Wenck på DSBs tegnest. 1908-10.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links