Faktaboks

Louis Hygom
Født
4. oktober 1879, København
Død
14. januar 1950
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark
.

Biografi

Louis Hygom fulgte som ung kun kortvarigt Kunstakademiets undervisning, men fik flere konduktøropgaver i København. F.eks. hos Axel Preisler opførelsen af Dansk Folkeforsikringsanstalts bygning (1909) og hos Ulrik Plesner ansvaret for Hafnias nybygning. Som medstifter af Den Fri Architektforening i 1909 kom H. i forbindelse med Carl Petersen og Ivar Bentsen, men af større betydning for hans udvikling på dette tidspunkt var den engelske arkitektur. Havebyen Hamstead Garden Suburb (1907) og Baillie Scotts "Houses and Gardens" i tysk udgave (1912) blev for H. og andre af periodens danske arkitekter væsentlige inspirationskilder, hvilket afspejles i H.s tidlige villaer og landsteder. Generalkonsul Holms villa i Skotterup har således hvide mure, sort bindingsværk og engelske vinduesformer. Fra 1920rne repræsenterer H.s byggerier derimod en mere streng og skematisk klassicisme, mens hans senere arbejder står for en mådeholden modernisme. I sit virke for Akademisk Arkitektforening gjorde H. en stor indsats ved udarbejdelsen af foreningens "Generalbeskrivelse af Bygningsarbejder" og fremhævede i 1927 i en artikel i Arkitekten behovet for en ny bygningslov og mere hensigtsmæssige boligformer i det sociale byggeri.

Genealogi

Hygom, Louis, 1879-1950, arkitekt. *4.10.1879 i Kbh., ?14.1.1950. Forældre: Kommunelæge Frants Carl Claus H. og Christine Mathea Nielsen. ~2.11.1915 med Helene Magda Jahn, *28.11.1885 i Kbh., ?29.4.1967, datter af tapetserer og dekoratør Julius Christian J. og Olivia Henriette Nicoline Nicolajsen.

Uddannelse

Svendeprøve som murer 1899; Tekn. Sk., Kbh.; Kunstakad. Kbh. 1903-05. Ansættelse: På flere tegnestuer, bl.a. Stadsark. kontor hos L. Fenger og hos P.V. Jensen-Klint.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links