Faktaboks

Poul Holsøe
Født
20. november 1873, Helsingør
Død
14. juni 1966, Gentofte
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Poul Holsøes farbror var arkitekten N.P. Holsøe, og han selv voksede op i et af Helsingørs dejligste huse, Philip de Langes palæ i Strandgade, så hans løbebane var næsten givet. Et af de tidlige arbejder i Helsingør var restaureringen af et renæssancebindingsværkshus, hvor den senere påførte facadepuds blev fjernet. En butik blev indrettet uden at forstyrre stilen. H. var af sine læremestre blevet godt indført i tidens repekt for det gamle. Han fulgte også senere tidens strømninger, og der var almindelig tilfredshed med det første større arbejde sammen med Jesper Tvede, Haveboligforeningen Grøndalsvænges 15 forskellige hustyper, der dog havde et enhedspræg. Det var desuden gode og sunde boliger, således som det havde været formålet for Tegnehjælpen, hvor H. havde været en drivende kraft fra begyndelsen. For at højne bygningskulturen tilbød arkitekterne her deres hjælp til bygherrerne for en ringe betaling. H. tegnede også et af de huse, som udstilledes i 1916 på Bedre Byggeskikudstillingen i Kunstindustrimuseet. Hans egen trefløjede villa i Valby fra samme tid blev uden pynt og i klassicismens strenge stil og med gråpudsede mure, som C.F. Hansen havde brugt det. Men planen var funktionel, og haven blev anlagt af G.N. Brandt, så den og huset dannede en helhed. Ved Kongens Nytorv opførte H. for Diskonto- og Revisionsbanken en renfærdig, klassicistisk 5- etages bygning i røde sten med lyst sokkelparti. Den indordner sig under de øvrige, ældre bygninger, men afspejler sin egen tid og sin egen kvalitet. Det var imidlertid som hovedstadens øverste arkitekt, han, sammen med en udsøgt flok medarbejdere, fik den største indflydelse på byens bygninger. Ligesom det offentlige design, med f.eks. busser og sporvogne, fik en kvalitet, det vel ikke senere har nået. Den internationale funktionalisme ses i Den hvide Kødby, der med glatte, hvide mure i jernbeton udstråler opfyldelsen af tidens krav til hygiejne og funktionel indretning. Skiltningen på de vandrette murbånd blev med sin typografi en bevidst del af det kunstneriske udtryk. Men trods denne modernisme slap H. aldrig helt den stilfærdige, danske klassicisme, hverken i de store boligbyggerier eller i skolebyggeriet, som det f.eks. ses i Grundtvigsskolens røde mure og faste anlæg.

Genealogi

Holsøe, Poul Fiedler, 1873-1966, arkitekt. *20.11.1873 i Helsingør, ?14.6.1966 i Gent., urne på Fr.berg Kgrd. Forældre: Byfogedfuldmægtig, senere overretssagf. Peter Carl Jessen H. og Ragna Fiedler. ~20.2.1903 på Fr.berg med Karen Margrethe Helsted, *9.7.1877 i Rocca di Papa, Italien, ?19.11.1969 i Hell., datter af maleren Axel Theophilus H. og Emilie Augusta Wolff.

Uddannelse

Stud. i Helsingør 1892; Tekn. Sk., Kbh.; murersv. 1896; Kunstakad. Kbh. (F. Meldahl og Hans J. Holm) 1896-1903.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links