Faktaboks

N.P. Holsøe
Født
27. november 1826, Øster Egesborg
Død
1. januar 1895, København
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

N.P. Holsøe virkede som jernbanearkitekt i den periode, hvor grundstammen i det danske jernbanenet blev anlagt. Den rundbuestil, som J.D. Herholdt med Københavns anden banegård knyttede til jernbanens bygninger, blev med Holsøes mange stationer udbredt over hele landet. Med Strib station fra 1866 introducerede H. en bygningstype med to lave etplans sidepartier omkring et højere tværstillet midtparti og med et formsprog, præget af en mere romansk orienteret rundbue. Desuden er Strib også forsynet med et lunettevindue i midterblændingen. Disse træk genfindes f. eks. i vestjyske stationsbygninger, mens H. i Silkeborg fra 1871 begyndte at anvende lave "italienske" tårne for enden af sidefløjene. Hele H.s beherskelse af rundbuestilen kulminerer med Slagelses anden banegård fra 1891-92, men de 31 år ved jernbanerne sluttede med Helsingørs 2. station fra 1889-91, der med sit præg af hollandsk renæssance er markant anderledes end alle øvrige jernbanebygninger fra H.s hånd. Gennem de mange års virke skabte han en forbindelse mellem den begyndende historicisme og nationalromantikken, som H.s medarbejder ved Helsingør station og efterfølger ved statsbanerne, H. Wenck, blev eksponent for i slutningen af århundredet.

Genealogi

Holsøe, Niels Peter Christian, 1826-1895, arkitekt. *27.11.1826 i Øster Egesborg, ?1.1.1895 i Kbh., begr. på Fr.berg. Forældre: Sognepræst Lauritz Christian H. og Vilhelmine Euphrosyne Margrethe Feddersen. ~15.5.1862 på Fr.berg med Emilie Charlotte Klentz, *3.8.1833 i Kbh., ?1.11.1905 i Lyngby, datter af bagerm. Gotfred Christian Vilhelm K. og Ane Cathrine Drastrup.

Uddannelse

Murersv. 1846; tegnede privat hos G.F. Hetsch; Kunstakad. Kbh. 1842-49, 1851-52, afbrudt af hans deltagelse i den slesvigske krig 1849-50, lille sølvmed. 1847, st. sølvmed. 1853; konk. senere forgæves til guldmed. Ansættelser: Kond. hos Bernhard Seidelin på rådhuset i Helsingør 1853-55.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links