Faktaboks

Julius Tholle
Født
21. juli 1831, København
Død
7. november 1871, Viborg
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark
.

Biografi

Julius Tholle var en talentfuld arkitekt, men døde af tuberkulose som 40-årig. Han samarbejdede i flere år med N.S. Nebelong, som assistent ved Skagen Fyr 1856, senere ved ombygningen af Tranekær Slot med kamtakgavle, ottekantet tårn og veranda, og ved Viborg Domkirke, der blev nedbrudt og genopstod som fri rekonstruktion af 1100-talskirken, kun krypten bevaredes. T.s senklassicisme og historicerende renæssancestil, udført i god håndværkstradition er nært beslægtet med både Nebelong og Winstrup. Charlottenlund ved Lohals er i italiensk villastil med udhængende skifertag og midtrisalit mod haven, mens Nedergård i 2 etager opførtes i røde mursten og med indkørsel via kolonnade. T. fik sit virke i Viborg, hvor restaurant Salonen med dansesal var en let træbygning nærmest i tyrolerstil, mens han fornyede provinsbyen med karakterfulde, stilfærdige byhuse i blankmur med forretninger. Da byen blev garnisonsby i 1865 for Prinsens Livregiment opførtes Depotbygningen og Eksercerhuset, sidstnævnte i byzantinsk afstribet mønstermurværk med trekoblede rundbuevinduer mellem pilastre og gavlportal i stil med Theophilus Hansens Arsenal i Wien. Dennes boligkompleks, Heinrichshof, med paladsagtig renæssancefacade var i følge T. selv model for den 2-etages ejendom på Hjultorvet. Stænderbygningen i Viborg blev revet ned for at give plads for T.s nye Rådhus i italiensk renæssance og arresthus med runde middelalderlige hjørnetårne. I 1870, da T. havde 12-15 byggerier i arbejde, skrev han, "Arkitekturen er nu ogsaa trængt ud blandt Bønderne i Salling", hvor han tegnede Langesgård ved Eskjær og præstegårde i Farsø og Højslev, som landlige længehuse i blankmur med gavlfronton og saddeltag. Harre Kirkes gotiske tårn blev fornyet med murstenstårn med fire spidsgavle og skiferklædt spir.

Genealogi

Tholle, Carl Julius Gundersen, 1831- 1871, arkitekt. *21.7.1831 i Kbh., †7.11.1871 i Viborg, begr. smst. Forældre: Skomagerm. Heinrich T. og Ane Marie Gundersen. ~19.6.1866 i Borbjerg med Mathilde Frederikke Olsen, *19.3.1834 i Helsingør, †6.10.1916 på Fr.berg, datter af overlærer, senere rektor Frederik Christian O. og Marthe Helena Andrea Schütte.

Uddannelse

Murerlære, svend 1851; Kunstakad. Kbh. (G.F. Hetsch, J.H. Koch) 1841, lille og st. sølvmed. 1855 (jernværk); proj. til æresmed. 1857 (ridesk.), lille guldmed. 1863 (landslot). Ansættelser: Kond. hos L.A. Winstrup, Flensborg 1853-54; N.S. Nebelong 1856- 62.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links