Faktaboks

N.S. Nebelong
Født
14. oktober 1806, København
Død
9. oktober 1871, København
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

N.S. Nebelong havde sin styrke i den jævne, borgerlige bygningskunst og må trods en grundlæggende historicistisk holdning, sammen med G. F. Hetsch og Jørgen Hansen Koch, siges at være eksponent for senklassicismen i Danmark. Dette kommer særligt til udtryk i de tidlige villaer, en række af de hel- og halvoffentlige bygninger samt fabriksbygningerne på Carlsberg, hvor brugen af lisener, indrammede felter og flad- og rundbuede vinduer ofte forekommer. Rent gotisk er Slagelse Kloster, mens Nansensgades Skole er i italiensk rundbuestil.

En begyndende interesse for det stoflige mærkes i Holstebro Rådhus og kornmagasinet på Carlsberg, hvor en forfinet anvendelse af blændinger og blankmur i forskellige sorteringer af gule og røde mursten giver facaden liv. En sagligt-konstruktiv tendens, muligvis påvirket af rationalisten Labrouste og dennes tegneskole i Paris, gør sig gældende i Skagen Fyr, fængslerne, flere bygninger på Carlsberg og Bogense Toldkammer. N.s sociale engagement gav sig bl.a. udslag i arbejderboligerne på Christianshavn, der var et af de tidligste vellykkede eksempler på filantropisk byggeri for mindrebemidlede. N.s kirkerestaureringer har været stærkt kritiseret af eftertiden for deres skematiske og hårdhændede karakter, navnlig var nedrivningen af Viborg Domkirke og opførelsen af en gendigtet middelalderbygning, stærkt inspireret af kunsthistorikeren N. L. Høyen, med til at sætte en stopper for de såkaldte stilrestaureringer, hvor der kun fokuseres på en enkelt periode i bygningens liv.

Genealogi

Nebelong, Niels Sigfred, 1806-1871, arkitekt. *14.10.1806 i Kbh , ?9.10.1871 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Skomagerm. Johan Hendrik N. og Anna Christine Scheyber. ~1° 9.5.1832 i Kbh. med Anna Marie Kirstine Erichsen, *9.4.1805 smst., ?8.9.1832 smst., datter af frimurerm. Philip E. og Anna Sørensen. ~2° 6.10.1843 i Skive med Constance Horn, *18.3.1825 i Kbh., *25.2.1901 smst., datter af ass. hos Kongens Foged, senere byskriver i Svendborg Carl Tobias H. og Sophie Caroline Wilhjelm.

Uddannelse

I murerlære; G.F. Hetsch tegnesk.; Kunstakad. Kbh. 1819, lille sølvmed. 1826, st. sølvmed. 1828, lille guldmed. 1833 (en luthersk hovedk.), st. guldmed. 1837 (en børs); elev hos Henri Labrouste 1839-42.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links