Faktaboks

Ejnar Packness
Født
9. januar 1879, Næstved
Død
6. juni 1952, Ålborg
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Ejnar Packness' oplæring som murer, hans tur på valsen og medarbejderskab under Anton Rosen på Landsudstillingen i Århus blev udgangspunkt for hans holdning til sine opgaver, der afspejler selvopfattelsen "Bygmester" snarere end "Akademisk Arkitekt". Hertil kom beundringen for mudejararkitektur, erhvervet under langvarige ophold i Spanien, som kom til udtryk i den kommunale administrationsbygning og i forsikringsselskabet Fremtiden.

P. fik sit selvstændige virke i Ålborg efter at have været tilsynsførende for Hother Paludan på amtssygehuset i Ålborg. Ud over at løse store, offentlige opgaver tegnede P. flere villaer inklusive møbler, som det var skik og brug. P. forblev i alle sine arbejder tro imod sine oprindelige inspirationskilder, den danske barok; Villa Staun og sagfører Cordes villa på Hasserisvej 132 og 151 er gode eksempler. Hasserisvej 168 er et smukt og velproportioneret Bedre Byggeskik-arbejde. P.s meget selvstændige anvendelse af sine spanske indtryk ses i Markus Kirken og i den raffinerede hovedfløj på det fredede Fleskum Herreds Ting- og Arresthus i Ålborg. P. tegnede flere markante gravsten og restaurerede et stort antal kirker, hvor istandsættelserne var en lempelig reaktion over for forrige århundredes fornyelsesfilosofi.

Genealogi

Packness, Ejnar, 1879-1952, arkitekt. *9.1.1879 i Næstved, ?6.6.1952 i Ålborg, begr. smst. Forældre: Købmand Jens Carl Christian Bøgh P. og Christine Hansen. ~1° 8.9.1908 i Kbh. med Sigrid Møller, *17.6.1885 smst., ?1.7.1962 på Fr.berg, datter af læge Christian Marius M. og Agnes Rosa Dorothea Ida Smith. Ægteskabet opl. ~2° 22.4.1934 i Mylund med Eja Schiøttz-Christensen, *10.8.1895 i Kbh., datter af løjtn., senere red., bladudg. Lauritz Alexander S.-C. og Thora Anna (Rous) Krabbe.

Uddannelse

Murerlærling 1895; murersv. 1898; dimitt. fra Tekn. Sk. sept. 1900; Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl., ark.sk. og dek.sk., sept. 1900-jan. 1908. Ansættelser: Medarb. hos Hack Kampmann (Glyptoteket); Anton Rosen (tilsynsf. ved Landsudst. i Århus 1909).

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links