Faktaboks

Preben Hansen
Født
7. marts 1908, København
Død
24. juni 1989, København
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Preben Hansen dyrkede hele livet den særlige evne til at gengive oplevelser i tegning og akvarel, der havde indbragt ham C.F. Hansens opmuntringspræmie. I sin studietid arbejdede han for nogle af tidens betydeligste arkitekter, der var optaget af den nye funktionalisme, og de fik stor betydning for hans arkitektursyn. Hans personlige talent ses bedst i guldmedaljeopgaverne og de tidlige arbejder som sommerhuset i Blokhus fra 1937 med fint sammensatte, stramme bygningskroppe i træ og mur, eller Obels fabrik fra 1937-39 med udvendige, bærende jernbetonsøjler, eller sommerhuset i Hals fra 1942 med lang, lav, tagpapklædt længe, tydeligvis, og typisk for H., inspireret fra USA. H. var i efterkrigsårene ivrigt optaget af at genskabe kontakten til den vestlige verdens arkitektur, og han var den drivende kraft i etablering af udstillinger i Danmark om USAs, Englands og Sydamerikas nyere arkitektur. H. var blandt de første danske arkitekter der, i arbejder inspireret af USA, viste interesse for den uafvendelige, forestående industrialisering af byggesektoren og de nye struktur- og materialemæssige muligheder, dette kunne indebære for den arkitektoniske udformning. H.s tegnestue, som havde en omfattende produktion, kom til at løse talrige store opgaver for danske virksomheder i de rige vækstår i 1950erne og 60erne. Byggerierne var altid præget af klare, velordnede hoveddispositioner og holdt i et moderne formsprog, men H.s stadige interesse for pittoreske detaljer i byggerierne, som f.eks. den festlige paraply foran hovedindgangen på Tuborgs administrationsbygning eller det elegante, lille oplyste glashus på toppen af en af Tuborgs produktionsbygninger, fornægtede sig aldrig. Efter at være blevet Kongelig Bygningsinspektør i 1958 fulgte også en række, meget store offentlige opgaver. I sine istandsættelsesopgaver udnyttede H. sin forståelse for de arkitektoniske kvaliteter i den tidligere bygningskultur, som han satte sit nutidige præg på.

Genealogi

Hansen, Preben, 1908-1989, arkitekt. *7.3.1908 i Kbh. ?24.6.1989 smst., begr. smst. (Garn.). Forældre: Ing., senere afd.ing. Gustav Nikolaj H. og Jenny Marie Marcussen. ~27.1.1939 i Kbh. med Ruth Langebæk, *14.5.1917 smst., datter af dir. Tage Holm L. og Kate Carrie Henriques.

Uddannelse

Stud. 1926; opt. på Kunstakad. Kbh. 1927, lille guldmed. 1933 (et koncerthus), st. guldmed. 1943 (Cirkusbygn.); Sachsische Hochbauschule, Zittau 1932. Ansættelser: Medarb. hos Fritz Schlegel og Edvard Thomsen 1929-36; hos Vilh. Lauritzen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links