Faktaboks

Jørn Utzon
Født
9. april 1918, København
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Jørn Utzon er den mest originale danske arkitektbegavelse i dette århundrede og en ener også set i relation til en international målestok. Han voksede op i Ålborg og blev en entuisiastisk sejler på fjorden samtidig med, at han fik adgang til Skibsværftets værksteder, hvor han fik dyb respekt for det fornemme håndværk, svendene kunne udføre selv efter de vanskeligste modeller. Betydelige billedkunstnere i familie og omgang udviklede hans kunstneriske opfattelsesevne ikke mindst over for naturen. På arkitektskolen viste hans enestående talent sig hurtigt. Og han fortsatte med at opøve sin personlige følsomhed over for arkitektoniske oplevelser i byer og på landet og studere de enkelte materialers karakter.

I Stockholm blev han optaget af Gunnar Asplunds arkitektur og søgen efter en bærende hovedidé, hvorunder alle detaljer skulle underordne sig og understøtte. En organisk arkitekturopfattelse blev støttet af mødet med Alvar Aaltos bygninger og af studiet i bøger om Frank Lloyd Wrights arbejdsmåde. Efter krigen kom han på rejser til at hente store inspirationer fra egaliteten i Marokkos lerbyggede høje huse. I Mexico gav pyramiderne inspiration som fundament for nye bygværker. Han blev optaget af kinesernes stræben mod harmoni gennem modsætninger og i Japan af samspillet mellem ude og inde samt et forfinet håndværk. Men ligesom i forholdet til andre impulser blev der hos U. aldrig tale om direkte overførelse af ideer eller detaljer. Altid er der tale om metamorfoser, hvor inspirationskilderne er omsat til egen personlig formgivning.

Han byggede 1952 sit eget hus med en åben plan, som den første i Danmark. I Kingohusene og Terrasserne viste han nye muligheder for sammenbyggede gårdhuse, som i det ydre viser renhed og fællesskab og dog sikrer interne private udearealer. Arbejdet med et kunstigt plateau som basis for sine byggerier viste sig i hans højskoleprojekter og først og fremmest i Sidney Opera House, hvor beliggenheden på en pier i havnen omgivet af byens huse, placeret op ad de omgivende bjergsider gjorde det naturligt at gøre taget til operaens hovedfacade. U. stod selv for udformningen af de præfabrikerede elementer, som kom til at danne de 60 meter høje skaller. Sidney Opera blev et vartegn for en verdensdel, men U. fik ulykkeligvis ikke mulighed for at færdiggøre bygningen selv og skabe dens interiører.

Kinas klippehuler smykket af buddhistiske skulpturer blev inspirationskilde for det visionære, men aldrig realiserede museum i Silkeborg, formet som en dyb grube nede i jorden til hvis bund en spiralformet rampe fører ned belyst af fantastisk formede ovenlys. Præfabrikationsideen går igen i visuelt meget smukke konstruktioner til et stadion i Saudi- Arabien. Lykkeligvis er de også blevet realiseret med mesterskab i Kuweits Parlamentsbygning, hvis søjler kun kan sammenlignes med templerne i Karnak. Desværre er kun en brøkdel af U.s projekter blevet virkeliggjort, og Danmark kan kun erkende, hvor lidt vi har udnyttet hans talent. Midt i 70erne blev han dog opfordret til at opføre Bagsværd Kirke, hvis interiører helt er domineret af genskin af sollyset fra tagets bølgeformede betonflader.

Igennem det sidste ti-år har han støttet sig til sine to sønner, Jan og Kim Utzon. Alene har han dog stået for opførelsen af to egne huse på Mallorca, hvor han gennem 25 år har boet store dele af året. Bostavelig talt har han med egne hænder, og støttet af lokale håndværkere, af øens dominerende klippesten skabt enestående smukke rammer om et familieliv, hvor hver husdel har maksimum af bekvemmelighed og glæde over udsigt udad og indsigt indad i interiørernes rumlighed. De to boliger står som en stor mesters personlige bidrag til verdensarkitekturen. I sine få kortfattede skriftlige arbejder har han bedre end nogen anden evnet at give udtryk for essensen af sine arkitektoniske bestræbelser.

Genealogi

Utzon, Jørn Oberg, *1918, arkitekt. *9.4.1918 i Kbh. Forældre: Skibsing. Aage Oberg U. og Estrid Maren Valeska Halina Olsen. ~4.12.1942 i Sth. med Anne Lis Fenger, *8.4.1919 i Kbh., datter af overlæge Mogens F. og Marie Anna Mathea Schmiegelow.

Uddannelse

Student, Ålborg Kathedralsk. 1937; Kunstakad. Kbh., ark.sk., afg. 1942, lille guldmed. 1945 (krematorium).

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links