Figur. Grafen viser udviklingen i den nuværende Norddjurs Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Fra den første sikre folketælling i 1787 til omkring 1880 skete der i den nuværende Norddjurs Kommune en befolkningsvækst fra 11.439 til 25.604 indbyggere, omtrent samme tendens som i landet som helhed. Herefter havde den landbrugsorienterede kommune en lav og i perioder negativ vækst pga. effektivisering og fraflytning fra landbruget. Efter ca. år 2000 faldt befolkningstallet frem til og med 2015, hvorefter det syntes at stabilisere sig. I 2017 lå tallet på 38.099. I den eneste større by, Grenaa, har befolkningstallet siden 1970 været svagt stigende.

Videre læsning

Læs mere om historie i Norddjurs Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling