Grafen viser udviklingen i den nuværende Egedal Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 havde den nuværende Egedal Kommune 3.718 indbyggere. I 1850 var befolkningstallet steget til 6.516. Perioden fra 1840 til 1945 var kendetegnet af en beskeden befolkningsvækst og i perioder endda en negativ vækst pga. fraflytning fra landbrugsområderne. I 1950 havde kommunen 7.253 indbyggere. Fra 1950’erne til 1980 fik kommunen derimod en markant befolkningsvækst pga. tilflytning til nye villaområder i Stenløse, Ølstykke Stationsby og Smørumnedre. Også landområderne var nu igen i vækst. I 1980 var kommunens befolkningstal 33.128. Væksten fortsatte derefter i mere moderat tempo, og i 2018 var der 43.000 indbyggere i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om historie i Egedal Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling