Grafen viser udviklingen i den nuværende Holstebro Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 7.858 indbyggere i den nuværende Holstebro Kommune, heraf 688 i Holstebro. I 1850 var tallet steget til 12.822 i kommunen og 1.305 i Holstebro. I hele perioden fra 1787 til 2018 havde kommunen som helhed et stigende befolkningstal, specielt i perioderne 1870‑1921 og 1950‑80. De mange landsogne har derimod haft et faldende eller stabilt befolkningstal fra omkring år 1900 pga. fraflytning fra landbrugsområderne. I 2018 havde kommunen 58.418 indbyggere, heraf 36.199 i Holstebro.

Videre læsning

Læs mere om historie i Holstebro Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling