Birkumgård var oprindelig klostergods under Børglum, siden krongods. I 1669 blev herregården solgt til privateje. Den nuværende hovedbygning er hvidpudset med rødt tegltag og et markant forhøjet midterparti. Til hovedfløjen knytter sig en vinkelbygget sidefløj. Anlægget er formentlig opført i 1900-tallets første halvdel. Til haveanlægget hører en mindre sø og et gravkapel opført i nygotisk stil for Birkumgårds ejere 1832-76, Carl Johs. Bruun og Cecilie Bruun.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links