4913, oversigt set fra N
.
4911, oversigt set fra S
.
4908, oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
23012
Sted- og lokalitetsnummer
180415-10
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Aabjerg voldsted Voldstedet består af en firesidet borgbanke, der har følgende sidemål: ca. 85 m i øst, ca. 95 m i syd og vest samt ca. 80 m i nord. På banken er til alle sider en ca. 5-8 m bred og ca. 1-2 m høj randvold, der i vest har 3 gennembrydninger og i nord 1 gennembrydning. I nord er volden ved det nordvestlige hjørne forstyrret af rævegrave. I syd og øst omgives banken af et ca. 6-8 m brede og indtil 2 m dybe nu tørre grave. Den østre grav fortsætter ca. 15 m nord for banken, hvor den bøjer omtrent vin- kelret mod vest og munder ud i let lavt, sumpet terræn. Vold- stedet er tæt bevokset med løvtræer. Fredningsgrænsen forløber i vest og nord langs randvoldens ydre fod, og i øst og syd langs gravenes ydre overkanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.Ny beplantning må kun foretages ef- ter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorÅbjerg Voldsted er beliggende Ø for Åbjergs hovedbygning. Voldene er tæt bevokset med gamle løvtræer og voldgravene mod S, Ø og N er vandfyldte. Mod V støder volden op til ejeren have og her er et par gennembrydninger af volden. Den nordre vold er meget affladiget og har en gennembrydning i den nordøstre hjørne. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links