6418 oversigt. Set fra V.
.
6415 oversigt dæmning i SV. Set fra NØ.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372618
Sted- og lokalitetsnummer
040207-33
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet Dovrebanken. Voldstedet bstår af en nærmest rund jævnt affaldet banke, der er ca. 50 m i diameter. Den hæver sig et par meter over det omgivende terræn. Mod øst er banken afskåret fra land ved en tør grav. Fra banken, der oprindelig har været omgi- vet af vand, er en dæmning bygget mod vest. Banken grænser mod syd og sydvest til den opdæmmede sø, mod nord og nord- vest til lave marker. Voldstedet, der er bevokset med stør- re og mindre træer, ligger i Ondemose. Det fredede areal omfatter borgbanken og graven mod øst. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links