Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
190680
Sted- og lokalitetsnummer
180202-108
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. noteret: 15/6 1972. Estvadgård voldsted. Voldstedet består af en firesidet borgbanke, der i nord måler ca. 105 m, i øst ca. 120 m, i syd ca. 80 m og i vest ca. 90 m. Borgbanken er omgivet af nu tørre grave mod nord, vest og syd. Den nordre grav er ca. 20-22 m bred og indtil 2,5 m dyb. I dens bund løber en lille grøft. Den vestre grav er ca. 20 m bred og indtil ca. 2 m dyb, og den søndre grav er ca. 11-15 m bred og indtil 2 m dyb, og i dens bund løber en lille grøft. Af den søndre grav er kun bevaret svage spor på grund af afvandingskanalen, der er anlagt her. Voldstedet er løvtræsbevokset og anvendes som have. Grænsen for det fredede areal går i nord, vest og syd langs den ydre over- kant af de omgivende grave, medens den i øst forløber langs vestsiden af af- vandingskanalen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet kan anvendes som have i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stort, noget udvisket voldsted i have ved Estvadgård. Græsklædt på midten og træbevokset til siderne. Alm havedrift, fortrinsvis græsplæne.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links