4929 oversigt, borgbanke. Set fra ØSØ.
.

Faktaboks

Kommune
Stevns Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
37299
Sted- og lokalitetsnummer
050601-14
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet i Frøslevgårds have. Et i Frøslevgårds have beliggende voldsted, bestående af en rund banke, omgiven af en vandfyldt, firesidet grav, til hvilken en sænkning fører ned ved det nordvestlige hjørne. I banken findes grunden af et rundt tårn. Særlige betingelser: Vandet må ikke bortledes fra graven.

Undersøgelseshistorie

1905
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted, bestående af en rund banke, omgivet af en vandfyldt, firsidet grav, til hvilken en sænkning fører ned ved det nordvestlige hjørne. I banken findes grunden af et rundt tårn. Umiddelbart nord for graven, lige øst for sænkningen, er bygget et lille gasbetonskur, ca 1 1/2 m højt, ca 2x4 m. Arealet omkring graven græsses af kreaturer, der er ikke hegn mod graven, undtagen i sænkningen. Ingen bro eller anden adgang til banken. Skuret oplyses bygget ca 1964-65. Bevoksning: 1980: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links