Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411291
Sted- og lokalitetsnummer
230105-128
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted i Stevning. Et voldsted bestående af en borgbanke med omliggende grav. Banken, der hæver sig indtil 3 m over de omgivende, tørre graves bund, optages af gårdens bygninger og haveanlæg. Også dele af gravene er inddraget i have- anlægget. Med hansyn til voldstedets form og udstrækning, henvises til det vedføjede kort. De på borgbanken liggende bygninger omfattes ikke af nærværende fredningsbestemmelser, dog skal fredningsnævnets og Nationalmuseets samtykke indhentes ved eventuelle om- og tilbygninger.

Undersøgelseshistorie

1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotMelvedgård.
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1964
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
1995
Diverse sagsbehandling - Uspecificeret institutionEt stort rektangulært voldsted med stensatte sider mod brede grave. Voldstedet blev formentlig anlagt af Hans den Yngre (1546-1622), der overtog stedet i 1596. Den nuværende hovedbygning ligger østlig på voldstedet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links