grav syd for vestlige banke
.
fredningssten på vestlige banke
.
østlige banke set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
270351
Sted- og lokalitetsnummer
180108-13
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/5 1933 Tilføjelse: foranstående deklaration begæres tingl. for så vidt an- går matr.nr. 44v, Sønderlandet, Borris s. Voldsted (Lundenæs). En af grave omgiven aflang voldbanke samt en øst for liggende lavere højning, omgivet af sænkninger. Alt græsgroet. I voldbakkens sydvestre hjørne findes 2 indgravede huller. Det fredlyste område begrænses mod nord af Skjern åen, mod vest af det ved voldens fod anbragte hegn, mod syd af voldgravens søn- dre rand, mod øst af den ved højningens fod anbragte mærkesten. Nationalmu- seet forbeholder sig ret til efter nærmere aftale med ejeren at foretage undersøgelser på det fredlyste område.

Undersøgelseshistorie

1883
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLundenæs Voldsted, bestående af en større V-lig og en mindre Ø-lig banke med en S for liggende lav grav og vold. V-banken: 66 (Ø/V) x 54 (N/S) m., 5-6 m. høj. I vådt område, S herfor en ca. 8 m. bred grav med ganske lav vold på S-siden. FM-sten på top og cement FM-skelsten ved SV-fod. Gamle gravninger i SV-fog. Gamle gravninger i SV-side, nyere kreaturskader ved V- og SV-fod. Adskilt fra V-banken ved en ca. 10 m. bred lavning ligger: Ø-banken: 51 (Ø/V) x 48 (N/S) m., ca. 2,5 m. høj. Noget ujævn overflade (højest mod Ø) og uregelmæssigt omrids. FM-sten ved Ø-fod. Nyere kreaturskader på N-fod. Burde fredningen ikke også omfatte det nu udtørrede åleje N om voldstedet, da åen har fungeret som grav? (og åløbet til forskellige tider har ligget på både den ene og den anden side af voldstedet). Ca 64 m. S for V-bankens S-fod går den regulerede Skjern Å's N-dige. Parkering (andet): Der kan køres i bil til ca. 300 m. fra voldstedet. Aftale med en på gården ansat om hegning mod kreaturer de mest sårbare steder. Bevoksning: 1982: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links