Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341132
Sted- og lokalitetsnummer
170704-119
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skansen. Voldstedet består af en ca. 12 x 25 m stor firsidet banke, orienteret sydvest- nordøst, ved hvis vestre og søndre hjørne der findes bastionsagtige fremspring, ca. 6 m i diameter. På banken er der langs kanterne svage spor af kronvold. Banken omgives af en ca. 3 m dyb tør grav, der til landsiden er ca. 6 m bred, men i nordøst, hvor banken ligger ud mod kysten, kun har form af et afsæt i den 6-7 m høje, ret stejle kystskrænt. Voldstedet henligger i græs med en- kelte store løvtræer i Midtskoven, afd. 74. Fredningsgrænsen går langs kystskræntens fod og gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDet nærmest Voldsted [i forhold til sb. 113] ligger tæt sønderform nordøst for Skovridergaarden umiddelbart ved Stranden. Det er en aflang firkantet Banke med uregelmæssig bølgende Overflade paa Grund af de Bygningsdele, som endnu ligge skjulte her, talrige Brokker af Murstene findes spredte paa Pladsen. Voldbanken er dannet ved, at en Grav, som endnu paa flere Steder har en Dybde af c. 10 Fod, er draget omkring den overalt, hvor Banken løber ud i det høie Bakkedrag udenfor. Hvor Pladsen derimod falder umiddelbart ned imod større Lavninger, findes ingen Grave [?]. Hvad man har villet, er kun en isoleret Banke, Graven har kun skullet tjene til at isolere Voldsteder, men den har ikke kunnet føre Vand og naar langtfra ned til Vandstanden i Stranden. (Pl. 6). Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1931
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted, ikke nærmere beset. Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer
1966
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet[Kopi fra MKH's arkiv]: NM Topografisk Antikvarisk arkiv jour. nr. 864/66. Voldstedet "Skansen" beliggende ved kysten består af en ca. 12 x 25 m. stor firsidet banke, orienteret SV-NØ, ved hvis vestre og søndre hjørne findes bastionagtige fremspring ca. 6 m. i diam. På bankens kanter sås svage sås svage spor af en kronvold. Omkring banken lå en ca. 3 m. dyb, tør grav, som ud til landsiden var ca. 6 m. bred, men i NØ hvor banken lå ud mod kysten kun havde form af et afsæt i den 6-7 m. høje og ret stejle kystskrænt. Udateret. Beplantet. Fredet. Besøgt d. 27/7 1966.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet Skansen. Som beskrevet og opmålt. Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links