Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240635
Sted- og lokalitetsnummer
180318-54
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tårnborg voldsted Voldstedet består af en nærmest oval banke, der hæver sig 3-4 m over det omgivende terræn. Banken måler ca. 21 x 12 m og langs dens nord- og vestside løber en 0,5-1 m dyb og 4-7 m bred grav. Voldstedet, der er græsklædt, ligger ved den nordlige ende af Gødstrup sø. På bankens top er i nyere tid gravet et 6 x 3 m stort hul, der er ca. 1 m dybt. Græn- sen for det fredede areal følger i syd og øst bankens fod og forløber ellers langs gravens yderkant. Ovennævnte midnesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTårnborg voldsted, som fritekst, kreaturafgravninger, især et større hul til halvvejs opad voldsiden i nordfoden, bevokset med græs, i græsgang i strandeng, bør hegnes. Bevoksning: 1991: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links