Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
320238
Sted- og lokalitetsnummer
190501-102
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Visselbjerg = Vibæk by.. Visselbjerg voldsted. Voldstedet består af en rektangulær borgplads, der måler ca. 60 x 45 m. I sydvest og nordvest er den omgivet af 13 - 15 m brede tørre grave og en udenforliggende 15 - 17 m bred lav dæmning. Mod nordøst begrænses borgplad- sen af en bred flad sænkning. På borgbanken ligger den nuværende hovedbygning, og voldstedet er bevokset med træer og krat og udlagt som have. Det fredede areal måler i nordøst-sydvest ca. 90 m, og i sydøst-nordvest ca. 95 m. Fredningsgrænserne følger i sydvest og mod vest yderdæmningens rand og i sydøst en linie langs stuehusets sydøstfacade. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges ved pløj- ning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Træhugst er forbeholdt ejeren, og arealet må anvendes som have i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links