Nordlige grav fra broen, set fra NØ
.
Nordlige grav set fra Ø
.
Villestrup set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1513107
Sted- og lokalitetsnummer
120402-166
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Willestrup voldsted. Voldstedet består af en lav 1-1,5 m høj kvadratisk borgbanke, 47 x 47 m, hvorpå den i henhold til bygningsfredningslovens i kl. A fredede hovedbygning ligger. Banken begrænses i vest syd af søen, i øst og nord af vandfyldte grave, der er hen- holdsvis ca. 7 og ca. 13 m brede. Bankens og gravenes kanter kampestenssatte. Fredningen omfatter borgbanken og de to grave. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald. Oprensning af graven samt forsætlig ændring af vand- standen må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links