Østdelen set fra S
.
Sydøst-delen, set fra N
.
Øst-delen, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
081253
Sted- og lokalitetsnummer
100112-97
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrav omkring Gl. Hammelmose Voldgraven har omsluttet en nord-syd, øst-vest orienteret ca. 70 x 90 meter stor firkantet plads. Den vest-sydvestlige del af graven er dækket til. De bevarede og rekonstruerede dele må- ler langs den indvendige side: I nordvest ca. 30 meter, i nord ca. 70 meter, i øst ca. 90 meter og i syd ca. 40 meter. Graven har en bredde af 5-8 meter, det sydøstlige hjørne er indvendig skåret skråt af, så graven her har karakteren af en lille dam. Vandspejlet ligger gennemgående knap en meter under overfladen, men i nordvest stiger terrænet, og kanterne har en højde af 2 - 3 meter. Fredningsgrænsen følger gravens overkant.

Undersøgelseshistorie

2001
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2001
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links