Voldstedets vestside set fra nord
.
Voldstedets nordlige voldgrav set fra vest
.
Voldstedets nordlige voldgrav set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
280832
Sted- og lokalitetsnummer
170813-299
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted af Hastrup Hovedgård. Voldstedet består af en ca. 120 x 160 m stor flad banke af uregelmæssig form, i øst afgrænset af Skjern Å, til de øvrige sider af en 10-15 m bred nu til- sandet og tilgroet grav. På voldstedets sydlige del ligger en skovfogedbolig, den nordlige del henligger i skov. Voldstedet skæres i vest af vejen Tyregod- Krusborg, der løber på en dæmning over voldgraven. Voldstedet ligger i skov- afd. 223 og 224 umiddelbart nord for det sted, hvor åen forlader Hastrup sø. Fredningsgrænsen sættes i øst til Skjens's bred, ved de øvrige sider til gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beska- diges ved pløjning, gravning eller henkastning af jord, sten og affald. Ny bebyggelse må kun finde sted med Nationalmuseets tilladelse. Havebruget på bankens sydlige del og den forstmæssige drift på den nordlige del kan fort- sætte.

Undersøgelseshistorie

1956
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links