Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
081237
Sted- og lokalitetsnummer
100113-173
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrave omkring Hjermitslevgård. De vandfyldte voldgrave er ca. 6 m brede, den nordre og søndre, ca. 120 m lange, og østre ca. 80 m, og den vestre, der afbrydes af en ca. 10 m bred dæmning, 90 m lang. Fredningsgrænsen går langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller henlæggel- se af jord, sten og affald. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted med rigs- antikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1989
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1989
Byggeri og anlæg - Vendsyssel Historiske Museum
1989
Museal besigtigelse - Vendsyssel Historiske Museum
1991
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSyd for "Stenhuset" og tæt ved voldgravens SV-tre hjørne blev på herregården Hjermitslevgård fundet et tilnærmelsesvis cirkulært (8,25 m i diam.) fundament af kampesten. Datering og funktion usikker.
1992
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Vendsyssel Historiske Museum
1992
Museal besigtigelse - Vendsyssel Historiske Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumHjermitslevgård, voldsted.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links