Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
413061
Sted- og lokalitetsnummer
050507-317
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Overfredningsnævnets kendelse 28.4.82 Hunesø voldsted. Voldstedet består af en rund borgbanke, der ved foden er ca. 20 m i diameter, og hvis topflade hæver sig ca. 2,50 m over bunden af de omgivende, tørre grave, der omgiver banken undta- gen i sydøst, hvor den når helt ud til søens vand. I nord- øst er graven uddybet til en afvandingsgrøft, der fra søen fører ud mod nordvest. Voldgraven står med stejle indtil 4 m høje ydre skråninger. Voldstedet ligger ved den nordvestre ende af Hune sø og er bevokset med større, gamle træer. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 40 m, i øst-vest ca. 30 m. Grænsen for det fredede areal går langs voldgravens ydre øvre kant, i sydøst dog langs søens bred. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1971
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 4130:61, Status: B
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHunesø Voldsted. Voldstedet består af en rund borgbanke, ca. 20 m i diam. ved foden. Ret lille, uregelmæssig topflade, hvorover går en stærkt nedslidt sti. Banken hæver sig 2,5 - 3,0 m over de omgivende, tørre grave, mod sydøst ligger banken direkte ud til søen. Mod nordøst er graven uddybet til en grøft, der fører videre bort fra søen mod nordvest. I bunden af grøften et lille, støbt stigbordsaanlæg. Voldgraven står iøvrigt med stejle, ydre skråninger, op til ca. 4 m høje. Bevoksning: 1981: Løvtræer
1982
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links