Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
061471
Sted- og lokalitetsnummer
100617-89
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Linderumgård voldsted. Voldstedet består af en firkantet banke, der er omgivet af vandfyldte voldgrave til alle sider, undtagen i nordøst, hvor en naturlig lavning går helt ind til bankens kant. Ban- ken måler, i nord-syd ca. 65 m; i øst-vest ca. 50 m. Topfla- den er plan og banken har ret stejle skrænter mod voldgrave- ne, hvis vandspejl i øst og sydøst ligger ca. 5 m under bankens topflade, i sydvest, vest og nordvest ca. 4 m under dette niveau. Den nordre voldgrav afgrænses i øst af en ca. 10 m bred dæmning med adgangsvej til Linderumgård hovedbygning, der ligger på banken. Iøvrigt benyttes banken som have. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte koteop- måling, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumLinderupgård Voldsted Borgbanke og vandfyldte grave.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links