6426 oversigt. Set fra NØ.
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
382457
Sted- og lokalitetsnummer
040501-31
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr. nr. : Fideikomissionsgodset Saltsø Margrethevold Voldstedet omfatter en af en brink udskåren cirkelrund vold- banke (diameter i basis ca. 38 m), omgivet i øst og nord af en ca. 10 m bred grav og i vest og syd begrænset af engdrag. Fredningen omfatter: voldbanke, grav og den i gravens bredde til voldbanken grænsende engstrimmel. Det ligger i Borrenak- keskovs sydvestlige hjørne.

Undersøgelseshistorie

1918
Tinglysning
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. På 4-cm-kortet kaldet Margretehøj. Anlagt i kanten af gammel kystskrænt. Mod øst og nord er der ved afgravning frembragt en voldgrav af ca 3 m's dybde. Den er stedvist vandførende (pr. dags dato). Borgbanken hæver sig 6-7 m over bunden af voldgraven. Den har omtrent plan overflade. På vestlige del af plateauet ses 4-5 sten på række. Mod nordvest en gammel, ca 1/2 m høj jordvold. Mod nord en gammel nedgravning med stejle sider. Selve banke + voldgrav er ca 50 m i diameter. Der ses afslidning af bankens kant mod øst og vest, men ikke faretruende. Selvsåede, små løvtræer ses at være skåret helt ned inden for de seneste år. . Mål: 6x50x50 m. ** Seværdighedsforklaring ** Nydeligt lille voldsted med klart synlig voldgrav og borgbanke. Beliggende i skovbryn med fin udsigt over størstedelen af Karrebæk Fjord. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1997
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1999
Museal prøvegravning
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkTre marksten i vestside og en i østside af forhøjning på top af borgbanken. Gammel gærdevold ved borgbankens sydvest-fod, matrikel og bygning vest for voldstedet på O1-kort 1859-1874.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links