ydre vold mod syd, sf VSV
.
ydre vold mod syd, sf SV
.
oversigtsfoto sf N
.

Faktaboks

Kommune
Lemvig Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
200261
Sted- og lokalitetsnummer
180709-108
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Nørre Holmgård voldsted Voldstedet består af en rektangulær banke, der måler ca. 100 m i nord-sydlig retning og ca. 50-60 m i øst-vestlig retning. Banken er i vest, syd og øst omgivet af vandfyldte grave, der er mellem 6 og 8 m brede. På banken er der langs gravene en ca. 6-8 m bred vold, der er indtil 2 m høj. Volden mangler langs den nordlige del af den vestre grav. Langs ydersiden af den vestre grav er i hele gravens længde en ca. 4-6 m bred ydervold, der er indtil ca. 2 m høj. Voldstedet benyttes som have. Fredningsgrænsen forløber i vest langs den ydre fod af ydervolden, i syd og øst langs gravenes ydre overkanter, medens den i nord går langs en linie, der forbinder den østre og den vestre voldgravs nordlige ender. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigs- antikvaren. Det er tilladt at benytte voldstedet som have i samme om- fang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links