bygningerne på banken set fra øst
.
den østlige grav set fra nord
.
den sydlige grav, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362515
Sted- og lokalitetsnummer
040219-29
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrave ved Sørup Voldgravene omgiver den rektangulære banke, der måler ca. 200 x 80 m. Det nordøstlige hjørne af gravene er tilkastet. Den øst- lige voldgrav er tør, de øvrige vandfyldte. Fredningsgrænsen går langs gravenes overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIntet at bemærke. Omgivelser: Have, dyrket (ager).
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumVoldgravene, som er vandfyldte er omgivet af den velplejede park.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links