Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171493
Sted- og lokalitetsnummer
140405-53
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Trudsholm voldsted. Voldstedet består af en polygonalformet banke med omgivende vandfyldte ca. 20 m brede voldgrave. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfrednings- loven i kl. A fredede hovedbygning samt de i henhold til samme lov i kl. B fredede avlsbygninger. Langs borgbankens østside er en ca. 12 m bred vold. Fredningen omfatter også den ca. 10 m brede vejdæmning udenfor den vestre vold- grav samt den ca. 25 m brede vold udenfor den østre grav. Voldgravene står med indtil 2 m høje skråninger, østgraven mellem de to volde dog med indtil 5 m høje skråninger. Borgbanken er et led i gårdens park og haveanlæg, og voldgravenes skråninger er delvis træbevoksede. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravenes ydre overkant, i vest og øst dog langs den ydre fod af henholdsvis vejdæmningen og volden. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende det fredede areal som have og park i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgraven samt for- sætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTrudsholm Voldsted. Forefundet som beskrevet i fredningstext. Dog bemærkes, at der på borgbanken ikke kun er en vold langs Ø-randen men også langs hele N-kanten - dog i aftagende højde og bredde mod V. I borgbankens NV-hjørne bøjer volden mod S og forløber 10 15 m langs V-randen, indtil den afbrydes af en avlsbygning. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigt park - og bygningsmiljø, dog ikke offentligt tilgængeligt. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Alletræer langs alleen mod vest. I NV går en gammel træbro over voldgraven. Mod SØ (på voldgravens yderside ind i volden) en gammel muret sluse af beton og natursten. Slusen er dog nu lukket. Mod SV en jorddæmning over voldgraven til banken. På banken er den indvendige vold mod øst og nord meget tydelig. Haven på banken er pæn og velholdt. Voldgraven delvist tilgroet med siv mod SV og N. Mod SV er voldgraven helt tilgroet. Vandstanden i voldgraven mod nord og øst er ikke særlig høj. Mod øst er volden uregelmæssig og meget tilgroet. Generelt er skrænter og volde bevokset med mange løvtræer.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links