1315 voldgrav i SV, S for adgangsvej. Set fra NV.
.
1313 voldgrav i SV, N for adgangsvej. Set fra N.
.
1312 borgbanke og voldgrav i NV. Set fra NV.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3624192
Sted- og lokalitetsnummer
040513-37
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted Voldstedet består af borgpladsen, der som et næs skyder sig ud i Tjustrup sø, og som afskæres af en halsgrav, der i beg- ge ender munder ud i søen. På borgpladsen, der er under land- brugsmæssig drift, ligger ejendommens bygninger, der er ind- tegnede på vedlagte opmåling.Fredningsgrænsen følger grav- sænkningens sydvestrand i en afstand af 5 m. Selve det his- toriske mindesmærke omfatter hele den del af matr. nr. 17, der ligger nordøst for denne grænse. Dette areal må udnyttes land- brugsmæssigt som hidtil. tekst til matr.nr 14 a: Del af voldsted, bestående af en gravsænkning og en del af borg- pladsen. Det fredede areal begrænses af søen, matrikulsskellet mod matr.nr. 17, samt en linje af 5 m fra gravsænkningens syd- vestrand. Det må dyrkes landbrugsmæssigt som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1961
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted, bestående af borgpladsen, der som et næs skyder sig ud i Tystrup sø, og som af en halsgrav afskæres mod land. Graven munder i begge ender ud i søen. På borgpladsen ligger en mindre landbrugsejendom, og resten af arealet er under landbrugsmæssig drift.
2006
Museal prøvegravning - Sydvestsjællands MuseumKortvarig selvvalgt arkæologisk undersøgelse på Voldstedet Hovgaard ved Tystrup Sø med det formål at supplere de få ældre oplysninger om Voldstedet og de tilhørende bygninger som forefindes. I alt udlagdes ni mindre søgegrøfter, de tre gennem selve voldgraven, der tilsammen yder flere nye iagttagelser af hele borgkomplekset der omtales som nedlagt sidst i 1500-tallet.
2008
Byggeri og anlæg - Næstved MuseumPlanlagt overvågning af fjernelse af gulv i svinestald i hovedbygning, samt forundersøgelse med sondagegrøfter under gulvet, forud for planlagt renovering af hovedbygning.
2008
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2008
Byggeri og anlæg - Næstved MuseumI forbindelse med opgravning af svinestaldsgulv på Hovgaarden fremkom en kampestensfundament, brolægning og en mængde munkestensbrokker. Der fandtes ingen genstande, men anlægget bør kunne dateres til slutningen af 1400- eller begyndelsen af 1500-årene jvf. tidligere fund på stedet.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2012
Museal udgravning - Næstved MuseumI forbindelse med opgravning af grøfter til jordvarme på ejendommen Hørhavevej 5 fremkom to store kampesten, der tolkes som fundamentssten samt en lille grube med brændt materiale. Fundene har ikke kunnet dateres, men tolkes som hørende til det bygningskompleks, der i de skriftlige kilder omtales som nedlagt i slutningen af 1500-årene. Der er ved tidligere undersøgelser fundet lignende bygningsrester fra dette anlæg.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links