Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
081534
Sted- og lokalitetsnummer
100213-68
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voergård voldsted Voldstedet består af en ca. 80 x 100 m retangulær banke, der er omgivet af en ca. 30 m bred, vandfyldt grav med lave, græsklædte skråninger. På banken ligger den trefløjede ho- vedbygning, der er fredet i henhold til bygningsfrednings- loven i kl.A. Over den østre grav fører en muret bro, over vestgraven en træbro. Fredningsgrænsen forløber langs gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2010
Museal besigtigelse - Vendsyssel Historiske MuseumI forbindelse med oprensning af voldgraven omkring Voergaard Slot samt udskiftning af faskinerne på gravens yderside førte Vendsyssel Historiske Museum arkæologisk overvågning for at sikre, at der ikke blev ødelagt eller forstyrret fundførende lag eller bygningskonstruk-tioner. Der blev ikke påtruffet sådanne, idet tidligere foretagne oprensninger viste sig at have været ført helt ned til blåleret under voldgraven.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumVoergaard Slot, voldsted.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links