Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
121036
Sted- og lokalitetsnummer
120701-81
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 20/10-1970 Wår voldsted Voldstedet består af en nærmest kvadratisk borgbanke med dens 1,5-2 m høje skråninger. Langs den sydlige del af bankens vest- side er bevaret et stykke af en ca. 15 m bred, tør voldgrav. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning. Voldstedet er iøvrigt bevokset med træ- er. Grænsen for det fredede areal forløber ved foden af borgbanken i øst og syd, i nord ca. 20 m fra hovedbygningens nordfløj, i vest langs hegnsmuren fra nord indtil indkørslen, derefter langs voldgravens vestkant. Det fredede areal måler ca. 100 x 100 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende det som have og park i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumOvervejende velplejede arealer omkring hovedbygningen. Dog en del generende kratvækster cved indgangspartiet. Som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links