Brødremenighedens Kirke, Christiansfeld ligger på Lindegade 15 (tidl. Kirkepladsen) i Kolding Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Christiansfeld blev grundlagt på Struensees anbefaling 1772 af det mähriske Herrnhutersamfund for at styrke de danske standarder for kvalitet og foretagsomhed. Salshusets fem midterste fag er opført i 1776 – 1777. Sidefløjene blev tilføjet i 1795 – 1797. Marcussen-orgelet er fra 1865. Tagrytteren, som er en kopi af den oprindelige, er fra 1975, hvor Salshuset gennemgik en større renovering, herunder lægning af nye gulve af douglasgran.

Beskrivelse

Brødremenighedens Kirke, Salshuset, ligger ved Kirkepladsen, midt i Christiansfeld. Mod Lindegade er Salshusets vestre sidefløj bygget sammen med en anden bygning. Salshuset, der er grundmuret og står i blank mur af gule sten, består af en midterdel og to, mod Kirkepladsen svagt fremtrukne, sidefløje. Facaden mod Kirkepladsen er refendfuget, mens langsiden mod vest er bræddebeklædt. Midterdelen er karakteriseret ved fem høje, opsprossede vinduer, som øverst afsluttes af en segmentbue. Sidefløjene er derimod delt i to etager og står med opsprossede korspostvinduer. Taget, som på sidefløjene er kvartvalmet mod Kirkepladsen, er beklædt med sortglaserede teglsten og i tagryggens midte sidder en kobberbeklædt tagrytter med klokkespil.

Der er adgang til Salshuset gennem sidefløjenes tofløjede rokokodøre. I det indre rummer midterdelen kirkesalen, som er gennemlyst og uden bærende søjler. Trægulvet er ubehandlet og bestrøet med sand. Begge langsider har på den nederste del paneler. Loftet er pudset og kendetegnet ved en bred hulkehlsgesims samt en oval roset i midten. Den sydlige sidefløj rummer i gadeplan entré med ølandsfliser og en mindre sal med plankegulve, lysningsskodder og en symmetri opretholdt ved indbyggede skabe bag dobbelte fløjdøre. På førstesalens pulpitur findes orgelet. Den nordlige sidefløj rummer i gadeplan entré med ølandsfliser, et oprindeligt køkken med støbejernskomfur til tilberedning af kærlighedsmåltidet samt kapel. På førstesalen findes pulpitur, ældsterådsværelse og et arkivrum med en kakkelovn fra byens fabrik, samt et trapperum med en fuldt paneleret væg med indbyggede skabe. På tagetagen er det oprindelige tagværk mestendels er bevaret. Taget er understrøget. Overalt i bygningen er de oprindelige overfalsede døre, beslagværk, gerichter, paneleringer, vinduesrammer og -karme bevaret, og der er kronglas i flere af ruderne. I begge sidefløje er de oprindelige rokokotrappeforbindelser med udskårne balustre og asymmetriske håndlister bevaret.

Miljømæssig værdi

Salshusets miljømæssige værdi knytter sig til bygningen som centrum i den del af Christiansfeld, der følger en reguleret byplan med to parallelle gader (Lindegade og Nørregade) forbundet af stræder, en central kirkeplads og en lidt afsidesliggende kirkegård Gudsageren. I denne byplan ligger Salshuset som det bygningsmæssige centrum hvorfra gader, boligkvarterer og forretningskvarterer radierer.

Alle bygninger i Christiansfeld er individuelle, men sammenhængen er sikret gennem en ensartet, enkel byggestil og en omhyggelig overvejelse af hver bygnings rolle i bebyggelsen, der danner en udtalt helhed. Salshusets er, med sin prominente placering ved Kirkepladsen, den centrale og altdominerende bygning i gadebilledet. Salshusets betydning afspejles i bygningens anseelige størrelse, dekorative refendfugning og i anvendelsen af sorte tagsten, som adskiller Salshuset fra Brødremenighedens øvrige bygninger.

Kulturhistorisk værdi

Salshusets miljømæssige værdi knytter sig til bygningen som centrum i den del af Christiansfeld, der følger en reguleret byplan med to parallelle gader (Lindegade og Nørregade) forbundet af stræder, en central kirkeplads og en lidt afsidesliggende kirkegård Gudsageren. I denne byplan ligger Salshuset som det bygningsmæssige centrum hvorfra gader, boligkvarterer og forretningskvarterer radierer. Alle bygninger i Christiansfeld er individuelle, men sammenhængen er sikret gennem en ensartet, enkel byggestil og en omhyggelig overvejelse af hver bygnings rolle i bebyggelsen, der danner en udtalt helhed. Salshusets er, med sin prominente placering ved Kirkepladsen, den centrale og altdominerende bygning i gadebilledet. Salshusets betydning afspejles i bygningens anseelige størrelse, dekorative refendfugning og i anvendelsen af sorte tagsten, som adskiller Salshuset fra Brødremenighedens øvrige bygninger.

Arkitektonisk værdi

Salshusets arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den velproportionerede og udpræget symmetriske facade, hvis gennemgående refendfugning i samspil med de murede indfatninger og høje vinduers kurvehanksformede buer, giver bygningen karakter og lethed. Som et unikt arkitektonisk greb er refendfugningen trukket svagt frem, hvilket skaber en filigranagtig reliefstruktur. Facadens prunkløse elegance og raffinerede detaljering er tilvejebragt med ganske få virkemidler og en særdeles enkel materialeholdning, hvilket styrker det gennemgående, enkle, lette og meget karakterfyldte udtryk. Hertil kommer, at sidefløjene kompletterer bygningen ved at være trukket frem som siderisalitter, der spænder bygningen ud mellem de to gader, således at Salshuset fremtræder som en markant afslutning af Kirkepladsen. I Salshusets indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den udsøgte detaljering og håndværksmæssige kvalitet, som ses i de mange oprindelige bygningsdele, herunder døre, vinduer og i trapper. I kirkesalen ligger den arkitektoniske værdi i det sparsomme interiør, hvor fraværet af udsmykning, ud over de spinkle bænke, oprindelige lysekroner og lampetter, dominerer og hvor lysindfaldet fra de høje vinduer i samspil med de dybe vinduesnicher, hvide vægge og loft, skaber et stærkt karakterfuldt rum med en enestående atmosfærisk lethed og ophøjet ro.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links